Tag Archives: google Advance

بهترین روش جستجوی مقالات علمی قسمت پنجم (google Advance)

آریا پروژه تحقیق

بهترین روش جستجوی مقالات علمی قسمت پنجم (google Advance) یکی از مشکلات اصلی دانشجویان، به‌ خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی، همواره نحوه‌ی دسترسی و خواندن مقالات علمی معتبر بوده است. دانشجویان برای تمامی وظایفی که در طول دوره آکادمیک خود با آن مواجه هستند، از انجام یک تحقیق علمی ، تا خواندن مقالات مرتبط با یک […]