آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه در نرم‌ افزار SPSS آزمون Regression

رگرسیون خطی ساده و چندگانه

در این مقاله قصد داریم با آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه در نرم‌افزار SPSS آزمون Regression آشنا شویم اما قبل از آشنایی با این مبحث اگر پروژه spss دارید که قصد برون سپاری آن را دارید میتوانید سفارش پروژه spss خود را به واتساپ ، تلگرام و ایتا تیم آریا پروژه ارسال کنید تا در اسرع وقت به شما قیمت داده شود.

سفارش پروژه spss در تلگرام سفارش پروژه spss در واتساپ سفارش پروژه spss در ایتا سفارش پروژه spss در روبیکا

در این مقاله خواهید خواند:

 مفروضات آزمون رگرسیون در نرم‌افزار SPSS

آزمون رگرسیون در spss

 فرضیه: آیا میزان سن بر استرش شغلی کارکنان تأثیر دارد؟ (رگرسیون ساده)

جدول‌های آزمون رگرسیون ساده در SPSS

فرضیه: ایا میزان سن و محل زندگی بر استرش شغلی کارکنان تاثیر دارد؟ (رگرسیون چندگانه)

انجام پروژه‌های spss باکیفیت و با قیمت مناسب توسط مجریان و متخصصان سایت آریا پروژه

 

برای اندازه‌گیری رابطه بین دو متغیر شاخص‌های متعددی وجود دارد که همه این شاخص‌ها میزان رابطه بین متغیرها را با یک مقدار به نام ضریب همبستگی نشان می‌دهد. اما این موضوع دو رو دارد، یک‌روی آن مقدار همبستگی بین دو متغیر است و روی دیگر آن، استفاده از این رابطه و یافتن معادله‎ای است که این رابطه را تبیین می‌کند. در رگرسیون هدف آن است که با استفاده از معادله رگرسیون و به کمک یک نمونه تصادفی و بعضی روش‌های آماری رفتار متغیر وابسته را با آگاهی از مقادیر و مشخصات متغیرهای مستقل، پیش‌بینی کنیم.

 مفروضات آزمون رگرسیون در نرم‌افزار SPSS

توزیع داده‌ها نرمال باشد.

عدم همبستگی بین خطاهای مدل

نبود هم خطی بین ویژگی‌های ورودی به مدل

آزمون رگرسیون در spss

مسیر آزمون رگرسیون در نرم‌افزار SPSS

 آزمون رگرسیون در SPSS

 مسیر آزمون رگرسیون در نرم‌افزار SPSS

مقاله پیشنهادی:  آزمون ویلکاکسون در نرم‌ افزار SPSS آزمون Wilcoxon

 

 فرضیه: آیا میزان سن بر استرش شغلی کارکنان تأثیر دارد؟ (رگرسیون ساده)

ابتدا پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها را با آزمون کالموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک بررسی می‌کنیم.

Tests of Normality a

 نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک نشان داد باتوجه‌به اینکه مقدار سطح معناداری میزان استرس شغلی کارکنان به تفکیک سابقه کار از ۰۰۵/۰ بیشتر است داده‌ها دارای توزیع نرمال هستند.

جدول‌های آزمون رگرسیون ساده در SPSS

جدول‌های آزمون رگرسیون ساده در نرم‌افزار SPSS

 جدول فوق نشان می‌دهد باتوجه‌به اینکه ضریب تعیین برابر با ۲۶۶/۰ به‌دست‌آمده است و باتوجه‌به اینکه در روش Enter کلیه متغیرها هم‌زمان وارد معادله می‌شوند، بنابراین این مقدار نشان می‌دهد که ۲۵۳/۰ درصد تغییرات متغیر استرس شغلی توسط متغیر پیش‌بین تبیین می‌شوند.

رگرسیون بین متغیرها

جدول فوق نشان می‌دهد که رگرسیون بین متغیرها در سطح خطای ۰۰۱/۰ معنادار بوده و به‌عبارت‌دیگر خطی‌بودن رگرسیون در سطح خطای ۰۰۱/۰ تأیید می‌شود.

میزان استرس شغلی تأثیرگذار

  بر اساس ستون آخر، باتوجه‌به اینکه سطح معناداری به‌دست‌آمده در مورد متغیر سن کمتر از ۰۰۱/۰ به‌دست‌آمده این متغیر در سطح خطای ۰۰۱/۰ بر میزان استرس شغلی تأثیرگذار است. همچنین باتوجه‌به ضریب بتا که ۵۱۵/۰ محاسبه شد، میزان تغییر در انحراف معیار متغیر ملاک به‌ازای یک واحد تغیر در انحراف معیار متغیر پیش‌بین مشخص شد.

مقاله پیشنهادی: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در نرم‌افزار Spss

فرضیه: ایا میزان سن و محل زندگی بر استرش شغلی کارکنان تاثیر دارد؟ (رگرسیون چندگانه)

ابتدا پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها را با آزمون کالموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک بررسی می‌کنیم.

آزمون کالموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک

 نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک نشان داد باتوجه‌به اینکه مقدار سطح معناداری میزان استرس شغلی کارکنان به تفکیک سابقه کار از ۰۰۵/۰ بیشتر است داده‌ها دارای توزیع نرمال هستند.

آزمون کالموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک ش

جدول فوق نشان می‌دهد که رگرسیون بین متغیرها در سطح خطای ۰۰۱/۰ معنادار بوده و به‌عبارت‌دیگر خطی‌بودن رگرسیون در سطح خطای ۰۰۱/۰ تأیید می‌شود.

رگرسیون بین متغیرها در سطح خطای

بر اساس ستون آخر، باتوجه‌به اینکه سطح معناداری به‌دست‌آمده در مورد دو متغیر سن و محل زندگی کمتر از ۰۰۱/۰ به‌دست‌آمده این دو متغیر در سطح خطای ۰۰۱/۰ بر میزان استرس شغلی تأثیرگذار هستند. همچنین باتوجه‌به ضریب بتا که به ترتیب ۵۳۷/۰ و ۲۳۵/۰ محاسبه شد، میزان تغییر در انحراف معیار متغیر ملاک به‌ازای یک واحد تغیر در انحراف معیار متغیرهای پیش‌بین مشخص شد.

مقاله پیشنهادی: آزمون تی نمونه‌های مستقل در نرم‌افزار SPSS آزمون Independent Sample T-Test

انجام پروژه‌های spss باکیفیت و با قیمت مناسب توسط مجریان و متخصصان سایت آریا پروژه

آریا پروژه باتجربه بیش از ۶ سال در زمینه انجام پروژه‌های spss با مجریان و متخصصان توانمند خود فراهم کرده است از نکات قابل‌توجه این مجموعه می‌توان به:

  • پشتیبانی از پروژه انجام شده،
  • پرداخت هزینه به مجری بعد از رضایت کارفرما
  • ایجاد ارتباط مستمر با پشتیبانی
  • حق انتخاب مجری کار با بررسی رزومه توسط کارفرما اشاره کرد.

پروژه های مشابهی که نیم آریا پروژه قادر به انجام آنهاست:

انجام پروژه ahp

انجام پروژه اکسل

انجام پروژه آمار

انجام پروژه اکسس

انجام پروژه های ونسیم

انجام پروژه استاتا

انجام پروژه ایویوز

انجام پروژه R

شما با سپردن پروژه‌های خود به آریا پروژه می‌توانید لذت تکمیل پروژه خود به بهترین کیفیت را تجربه کنید.

چنانچه قصد سفارش پروژه spss و پروژه های مرتبط با این نرم افزار را دارید میتوانید اطلاعات پروژه خود را در واتساپ ، تلگرام و ایتا تیم آریا پروژه ارسال کنید اگر با مشکلی در مراحل ثبت پروژه برخورد کردید میتوانید با شماره ۰۹۱۲۵۰۱۳۰۹۴ تماس حاصل فرمایید.

سفارش پروژه spss در تلگرام سفارش پروژه spss در واتساپ سفارش پروژه spss در ایتا سفارش پروژه spss در روبیکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *