Memberships در پایتون

پایتون آریا پروژه

Memberships در پایتون

عملگرهای membership بررسی می کنند.

آیا متغیر مورد نظر در یک مجموعه (sequence )همچون رشته، list یا tuple وجود دارد یا خیر.

در کل دو عملگر بررسی عضویت وجود دارد که در زیر شرح داده شده:

مثال شرح عملگر
 X in y ،اگر x يک عضو از مجموعه ی y باشد، ۱ برمی گرداند. در صورت يافتن متغير مورد نظر در مجموعه ی in مشخص شده، true برمی گرداند و در غير اين صورت  false in
X not in y،اگر x عضوی از مجموعه ی y نباشد، ۱ برمی گرداند.

 

 

در صورت يافت نشدن متغير مورد نظر در مجموعه ی مشخص شده، true برمی گرداند و در غير اين صورت false می ده Not in

 

operator Identity ها در پایتون

عملگرهای Identity ،مکان های قرار گیری دو شی را با هم مقایسه می کند)بررسی می کند آیا دو شی باهم برابر هستند یا خیر.(

نمونه شرح عملگر
X is y ، id (X) برابر با id(y) باشد ۱برمی گرداند. اگر متغيرهای هر دو طرف عملگر به شی يکسان اشاره is داشته باشند، true برمی گرداند و در غير اين صورت .false is
X is not y ، id (X) با id (Y) برابر نباشد، ۱ بر می گرداند.

 

Is not

 

اولویت عملگرها در پایتون

جدول زیر تمامی عملگرها را به ترتیب اولویت فهرست کرده:

 

شرح عملگر
توان **
Ccomplement, unary plus and minus (method names for the last two are +@ and -@) ~ + –
ضرب، تقسيم، باقی مانده ی تقسيم و تقسيم به کف // % / *
جمع و تفريق – +

 

>> <<
Bitwise exclusive `OR’ and regular `OR’

 

Bitwise ‘AND’

^ |

 

&

عملگرهای مقايسه ای =< < > =>
عملگرهای برابری =! == <>
عملگرهای تخصيص يا انتساب = %= /= //= -= += *= **=
Identity operators

عملگرهای بررسی برابری اشيا

is is not
Membership operators

عملگرهای بررسی عوضيت متغير در مجموعه

in not in
عملگرهای منطقی not or and

 

ساختارهای کنترلی در پایتون( python Decision making)

Decision making:

درواقع بررسی شرط ها حین اجرای برنامه و انجام عملیات صحیح بر اساس آن شرط است.

ساختارهای تصمیم گیری چندین عبارت را ارزیابی می کنند و به عنوان خروجی مقدار TRUE یا FALSE را برمی گردانند. برنامه نویس می بایست تصمیم بگیرد کدام دستور را در صورت صحیح یا غلط بودن شرط اجرا کند.

زبان پایتون هر مقداری که صفر و NULL نباشد را به عنوان TRUE درنظر می گیرد و اگر مقداری صفر یا NULL بود، آن را FALSE تلقی می کند.

دستورهای تصمیم گیری در زبان پایتون به شرح زیر می باشند:

در صورتيكه نياز باشد تا چندين حالت منطقي مورد بررسي قرار گيرد و دستورات مربوط به يكي از آنها اجرا شود، از فرم تصميمگيري چندگانه استفاده مي نماييم.

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *