آزمون تی نمونه‌ های مستقل در SPSS آزمون Independent Sample T-Test

آزمون تی نمونه‌ های مستقل در SPSS آزمون Independent Sample T-Test

در این مقاله قصد داریم با آزمون تی نمونه‌ های مستقل در SPSS آزمون Independent Sample T-Test آشنا شویم اما قبل از آشنایی با این مبحث اگر پروژه spss دارید که قصد برون سپاری آن را دارید میتوانید اطلاعات پروژه spss خود را به واتساپ ، تلگرام و ایتا تیم آریا پروژه ارسال کنید.

سفارش پروژه spss در تلگرام سفارش پروژه spss در واتساپ سفارش پروژه spss در ایتا سفارش پروژه spss در روبیکا

در این مقاله خواهید خواند :

آزمون تی مستقل چیست؟

 مفروضات آزمون تی نمونه‌های مستقل در نرم‌افزار SPSS

 مسیر آزمون تی نمونه‌های مستقل در نرم‌افزار SPSS

بررسی فرضیه: ایا میانگین زمان عمر زنان با مردان یکسان است؟

 جدول‌های آزمون تی نمونه‌های مستقل در نرم‌افزار SPSS

انجام پروژه‌های spss باکیفیت و با قیمت مناسب توسط مجریان و متخصصان سایت آریا پروژه

آزمون تی مستقل چیست؟

آزمون تی مستقل یک آزمون پارامتریک است، و زمانی که می‌خواهیم میانگین‌های دو نمونه مستقل از متغیرها را حساب کنیم از این آزمون استفاده می‌کنیم. هدف اصلی این آزمون این است که آیا تفاوت ایجاد شده بین میانگین دو گروه در اثر شانس به وجود آمده یا این تفاوت بیانگر تفاوت واقعی بین دو جامعه است. شرط اصلی انجام این آزمون نرمال بودن داده‌های متغیرها است و در غیر این صورت باید از آزمون uمان ویتنی استفاده کرد.

مقاله پیشنهادی:spss چیست – آموزش spss به زبان ساده

 مفروضات آزمون تی نمونه‌های مستقل در نرم‌افزار SPSS

  • فاصله‌ای بودن مقیاس اندازه متغیر وابسته
  • نرمال بودن توزیع نمرات
  • همگنی واریانس‌ها

 مسیر آزمون تی نمونه‌های مستقل در نرم‌افزار SPSS

مسیر آزمون تی نمونه‌های مستقل در نرم‌افزار SPSS مسیر آزمون تی نمونه‌های مستقل در SPSS

 

فرضیه: ایا میانگین زمان عمر زنان با مردان یکسان است؟

ابتدا پیش فرض نرمال بودن داده‌ها را بررسی می‌کنیم.

 

Tests of Normalitya
gender Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
mard age .۱۷۱ ۱۱۱ .۱۹۷ .۸۸۴ ۱۱۱ .۹۵۰
zan age .۱۴۹ ۴۵ .۱۱۳ .۹۲۸ ۴۵ .۱۰۸
a. gender is constant in one or more split files. It has been omitted.
b. Lilliefors Significance Correction

نتایج آزمون‌های کالموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک نشان داد باتوجه‌به اینکه سطح معناداری در هر ۲ گروه مرد و زن بیشتر از ۰۰۵/۰ به دست آمد، بیانگر این است که داده‌ها دارای توزیع نرمال هستند و این پیش‌فرض تأیید می‌شود.

مقاله پیشنهادی:  آزمون واریانس در نرم‌افزار SPSS آزمون One Way Anova

 

 جدول‌های آزمون تی نمونه‌های مستقل در نرم‌افزار SPSS

Group Statistics
gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
age mard ۱۱۱ ۶۳٫۶۱ ۱۵٫۶۹۶ ۱٫۴۹۰
zan ۴۵ ۵۹٫۳۳ ۱۷٫۹۶۱ ۲٫۶۷۷

جدول آمار توصیفی نشان می‌دهد میزان میانگین و انحراف معیار در گروه مردان به ترتیب ۶۱/۶۳ و ۶۹۶/۱۵ و در گروه زنان ۳۳/۵۹ و ۹۶۱/۱۷ واحد به دست آمد.

Independent Samples Test
Levene’s Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference ۹۵% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
age at diagnosis Equal variances assumed ۲٫۷۹۷ .۰۹۶ ۱٫۴۷۹ ۱۵۴ .۲۱۰ ۴٫۲۷۹ ۲٫۸۹۴ -۱٫۴۳۸ ۹٫۹۹۶
Equal variances not assumed ۱٫۳۹۷ ۷۲٫۶۷۷ .۱۲۳ ۴٫۲۷۹ ۳٫۰۶۴ -۱٫۸۲۸ ۱۰٫۳۸۶

 

طبق جدول فوق، چون سطح معناداری آزمون لون ۰۹۶/۰ گزارش شده و این مقدار از ۰۰۵/۰ بیشتر است، فرض همگنی واریانس مدت عمر در دو گروه مردان و زنان برقرار است. همچنین چون سطح معناداری آزمون تی مستقل برابر با ۲۱۰/۰ گزارش شده و این مقدار از ۰۰۵/۰ بیشتر است، فرضیه عدم وجود اختلاف معنادار بین میزان مدت عمر مردان و زنان رد نمی‌شود و می‌توان گفت میزان مدت عمر دو گروه زنان و مردان یکسان است.

 پیشنهاد میکنم این مقاله رو هم بخونید🙄 ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در نرم‌افزار Spss

انجام پروژه‌های spss باکیفیت و با قیمت مناسب توسط مجریان و متخصصان سایت آریا پروژه

آریا پروژه باتجربه بیش از ۶ سال در زمینه انجام پروژه‌های spss با مجریان و متخصصان توانمند خود فراهم کرده است از نکات قابل‌توجه این مجموعه می‌توان به:

  • پشتیبانی از پروژه انجام شده،
  • پرداخت هزینه به مجری بعد از رضایت کارفرما
  • ایجاد ارتباط مستمر با پشتیبانی
  • حق انتخاب مجری کار با بررسی رزومه توسط کارفرما اشاره کرد.

پروژه های مشابهی که نیم آریا پروژه قادر به انجام آنهاست:

انجام پروژه استاتا

انجام پروژه آمار

انجام پروژه اکسل

انجام پروژه ahp

انجام پروژه مدیریت

انجام پروژه اکسپرچویس

انجام پروژه R

انجام پروژه آموس

انجام پروژه لیزرل

شما با سپردن پروژه‌های خود به آریا پروژه می‌توانید لذت تکمیل پروژه خود به بهترین کیفیت را تجربه کنید.

چنانچه قصد سفارش پروژه spss و پروژه های مرتبط با این نرم افزار را دارید میتوانید اطلاعات پروژه خود را در واتساپ ، تلگرام و ایتا تیم آریا پروژه ارسال کنید اگر با مشکلی در مراحل ثبت پروژه برخورد کردید میتوانید با شماره ۰۹۱۲۵۰۱۳۰۹۴ تماس حاصل فرمایید.

سفارش پروژه spss در تلگرام سفارش پروژه spss در واتساپ سفارش پروژه spss در ایتا سفارش پروژه spss در روبیکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *