نگارش اولین برنامه در پایتون

پایتون آریا پروژه

نگارش اولین برنامه در پایتون

به طور معمول اولین برنامه ای که در یک زبان جدید نوشته می شود “hello,world!” نام دارد. زیرا تمام کاری که انجام می دهد نمایش کلمات Hello, world! است. در پایتون این برنامه به صورت زیر می باشد.

پایتون

این مثالی برای دستور چاپ است که در حقیقت چیزی را بر روی کاغذ چاپ نمی کند بلکه تنها مقداری را بر روی صفحه ی تصویر نشان می دهد. در این مثال نتیجه چاپ کلمات به صورت زیر است:

Hello , World!

علامت کوتیشن در برنامه شروع و پایان مقدار را مشخص می کند و در نتیجه ی برنامه خروجی ظاهر نمی شود.

بعضی از مردم در مورد کیفیت یک زبان برنامه نویسی بر اساس سادگی بر نامه “Hello , World!” قضاوت می کنند. با این استاندارد , پایتون زبان خوبی است.

واژه نامه در پایتون

Problem solving ( حل مساله)

فرایند فرمول بندی یک مساله , یافتن و ارائه راه حل آن.

High-level language ( زبان سطح بالا)

یک زبان برنامه نویسی مانند پایتون که برای راحتی انسان ها در خواندن و نوشتن برنامه ها طراحی شده است .

Low-level language (زبان سطح پایین)

یک زبان برنامه نویسی که جهت سادگی اجرا برای کامپیوتر طراحی شده است و همچنین ” زبان ماشین” یا اسمبلی” هم نامیده می شود.

Portable (قابل حمل)

خاصیت برنامه ای که می تواند روی بیش از یک نوع ماشین اجرا شود.

Interpret ( تفسیر)

اجرا کردن بر نامه در یک زبان سطح بالا به وسیله ترجمه خط به خط آن.

Compile ( کامپایل , ترجمه)

ترجمه ی یکباره ی برنامه ای نوشته شده در زبان سطح بالا به زبان سطح پایین, جهت آماده سازی برای اجراهای بعدی.

Source code ( کد مبدا)

یک برنامه ی نوشته شده به زبان سطح باا قبل از کامپایل شدن.

Object code ( کد مقصد)

خروجی یک کامپایلر بعد از ترجمه ی برنامه

Executable ( قابل اجرا)

نام دیگری برای کد مقصدی که آماده اجرا است.

Script ( اسکریپت)

برنامه ی ذخیره شده در یک فایل ( معمولا برنامه ای که می خواهد تفسیر شود.)

Program ( برنامه)

یک سری از دستورات که محاسباتی را شرح می دهند.

Algorithm ( الگوریتم)

یک فر آیند کلی برای حل کردن دسته ای از مسائل

Bug ( اشکال)

خطایی در برنامه

Debugging ( اشکال زدایی)

فرآیند یافتن و برطرف کردن هر سه نوع خطاهای بر نامه نویسی

Syntax ( نحوه ی نگارش)

ساختار دستوری یک برنامه

Syntax error ( خطای نحوی)

خطایی در برنامه که آن را برای تجزیه  و بنابراین برای تفسیر غیر ممکن می سازد.

Runtime error ( خطای زمان اجرا)

خطایی که تا وقتی برنامه شروع به اجرا نشود اتفاق نمی افتد . اما از ادامه ی اجرای آن جلوگیری می کند.

Exception ( اعتراض)

نامی دیگر برای خطاهای زمان اجرا

Semantic error (خطای معنایی)

خطایی که باعث می شود برنامه, عملی بر  خلاف خواسته ی برنامه نویس انجام دهد.

Semantics ( مفهوم)

مقصود و هدف یک برنامه

Natural language (زبان طبیعی)

هر یک از برنامه هایی که مردم با آن صحبت می کنند و به طور طبیعی نمو پیدا کرده اند.

Formal language ( زبان رسمی)

هر یک از برنامه هایی که مردم برای اهداف خاصی طراحی کرده اند, از قبیل نمایش تئوری های ریاضی و یا برنامه های کامپیوتری. همه ی زبان برنامه نویسی زبان رسمی هستند.

Token ( توکن, نشانه, نماد)

یکی از عناصر ابتدایی ساختار نحوی یک برنامه, مانند کلمه در زبان طبیعی.

Parse (تجزیه)

بررسی یک برنامه و تحلیل ساختار نحوی آن.

Print statement ( دستور چاپ)

دستوری که باعث می شود مفسر پایتون مقداری را بر روی صفحه نمایش نشان دهد.

 

نویسنده: زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *