محاسن استفاده از توابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

محاسن استفاده از توابع در پایتون

تاکنون چندبار به “محاسن استفاده از توابع” اشاره کردیم. شاید شما در مورد اینکه آنها دقیقا چه چیزهایی هستند، فکر کرده باشید.

تعدادی از آنها در اینجا آورده شده است:

.دادن نام به دنباله‌ای از دستورات، برنامه‌تان را برای خواندن و اشکال زدایی ساده تر می‌سازد.

قسمت کردن یک برنامه طولانی در توابع متعدد به شما امکان می‌دهد قسمت‌های جداگانه برنامه را به طور مجزا اشکال زدایی کنید .

سپس آنها را در یک برنامه کامل باهم ترکیب کنید.

.توابع بازگشت و تکرار را آسان می‌سازند.

. توابعی که خوب طراحی شده‌اند برای تعداد تعداد زیادی از برنامه ها مفیدند.

. یک بار که تابعی را بنویسید و اشکال زدایی کنید.

می‌توانید باز از آن استفاده کنید و سپس آنها را در یک برنامه کامل با هم ترکیب کنید.

. توایع بازگشت و تکرار را آسان می‌سازند.

. توابع که خوب طراحی شده اند برای تعدادی از برنامه ها مفیدند.

یک بار که تابعی را بنویسید و اشکال زدایی کنید، می‌توانید باز از آن استفاده کنید.

واژه نامه ها

Multiple assignment (انتساب چندگانه در پایتون)

نسبت دهی بیش از یک بار برای متغیری یکسان در طول اجرای برنامه.

Iteration (تکرار در پایتون)

تکرار کردن اجرای مجموعه‌ای از دستورات استفاده شده در یک تابع بازگشتی و یا یک حلقه.

Loop (حلقه در پایتون )

دستور یا مجموعه ای از دستورات که مکررا اجرا شوند تا وقتی که به وسیله شرط پایان حلقه متوقف گردند.

Infinite loop (حلقه بی انتها)

حلقه‌ای که شرط پایانی آن هیچ گاه برقرار نمی‌شود.

Tab در پایتون

یک کاراکتر ویژه که مکان‌نما را در خط جاری به محل توقف بعدی انتقال می‌دهد.

Cursor (مکان‌نما در پایتون)

یک نشانگر نامرئی که رد جایی را که کاراکتر بعدی می‌خواهد چاپ شود، نگه می‌دارد.

Escape sequence (کاراکتر کنترلی در پایتون)

یک کاراکتر “/” که به وسیله یک یا چند کاراکتر قابل چاپ برای مشخص کردن یک کاراکتر غیر قابل چاپ دنبال شده است.

Newline (خط جدید در پایتون)

یک کاراکتر ویژه که مکان نما را به ابتدای خط بعد انتقال می‌دهد.

Loop variable ( متغیر حلقه در پایتون)

متغیر استفاده شده در قسمت شرط پایان یک حلقه.

Encapsulate (بسته بندی در پایتون )

قسمت کردن یک برنامه بزرگ و پیچیده درون قطعاتی مانند تابع و مجزا کردن آن قطعات از یکدیگر( مثلا به وسیله استفاده از متغیرهای محلی).

Generalize ( تعمیم در پایتون )

جایگزین کردن هر چیز غیر ضروری مشخص (مانند یک مقدار ثابت ) با هرچیز مناسب کلی (مانند یک متغیر یا یک پارامتر). تعمیم، کد برنامه را روان، توانا برای استفاده مجدد و حتی گاهی اوقات آسان تر برای نوشتن می‌سازد.

Development plan (طرح توسعه در پایتون )

فرایندی برای توسعه دادن یک برنامه. در این فصل طرح توسعه ما این چنین بود که به توسعه کدهایی برای چیزهای ساده و خاص و سپس بسته بندی و تعمیم پرداختیم.

در این فصل ما با انتساب متغیرها و در نتیجه با تغییر و تحول انواع داده ای آشنا شدید و همچین روشی را برای تکرار و دستورات مشخص به کار بردید. انواع داده های استفاده شده در فصل های اخیر بسیار اندک بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *