عملگرهای رشته در پایتون

پایتون آریا پروژه

عملگرهای رشته در پایتون

عملگر فرمت دهی رشته در پایتون

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

با فرض اینکه متغیر رشته ای a مقدار ‘Hello ‘و متغیر b مقدار ‘Python ‘را نگه می دارد:

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

عملگر فرمت دهی رشته در پایتون

یکی از امکانات جالب پایتون، عملگر % می باشد که برای فرمت دهی رشته ها بکار می رود.

این عملگر منحصر به رشته ها می باشد (ورودی آن فقط رشته است) و جایگزین خانوداه ی printf() در زبان C می باشد. مثال:

#!/usr/bin/python

print “My name is %s and weight is %d kg!” % (‘Zara’, 21)

نتیجه:

My name is Zara and weight is 21 kg!

در زیر فهرست علامت هایی که می توان همراه با این عملگر مورد استفاده قرار داد را مشاهده می کنید:

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

در زیر دیگر علامت ها و قابلیت هایی پشتیبانی شده را مشاهده می کنید:

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

سه علامت نقل و قول به هم چسبیده (Triple Quotes) در پایتون

علامت )””” “””( این امکان را فراهم می کند که رشته ها را در چندین خط پخش کنید، در این میان می توانید از کاراکترهای ویژه نظیر NEWLINEs ،TABs و غیره … استفاده کنید.

نحوه ی نگارش آن را می توانید در ز یر مشاهده کنید:

#!/usr/bin/python

para_str = “””this is a long string that is made up of

several lines and non-printable characters such as

TAB ( \t ) and they will show up that way when displayed.

NEWLINEs within the string, whether explicitly given like

this within the brackets [ \n ], or just a NEWLINE within

the variable assignment will also show up.

“””

print para_str

پس از اجرای کد بالا، نتیجه ی زیر حاصل می گردد.

مشاهده می کنید که چگونه هر یک یک از کاراکترها ویژه اثر خود را در نتیجه به نمایش گذاشته )برای مثال tab /دو فاصله ایجادکرد یا n /رشته را در خط بعدی ادامه داده( است.

this is a long string that is made up of

several lines and non-printable characters such as

TAB ( ) and they will show up that way when displayed.

NEWLINEs within the string, whether explicitly given like

this within the brackets [

], or just a NEWLINE within

the variable assignment will also show up

کاراکتر ” \ ” در رشته های خام، به عنوان کاراکتر ویژه تفسیر نمی شود.

کلیه ی کاراکترهایی که در یک رشته ی خام تایپ می کنید به همان گونه که نوشته اید چاپ می شوند:

#!/usr/bin/python

print ‘C:\\nowhere’

نتیجه:

C:\nowhere

حال به مثال زیر توجه کنید. عبارت را بدین صورت ‘ عبارت مربوطه ‘ r بکار می بریم:

#!/usr/bin/python

print r’C:\\nowhere

نتیجه:

C:\\nowhere

رشته های یونیک (Unicode string)در پایتون

رشته های معمولی در پایتون به صورت ۸ بیتی اسکی (ASCII )ذخیره می شوند.

در حالی که رشته های یونیکد به صورت ۱۶ بیتی Unicode ذخیره می گردند.

کاراکترهای یونیکد این اجازه را می دهد که از مجموعه ی کاراکتری متشکل از انواع زبان های زنده ی دنیا بهره بگیرید. مثال:

#!/usr/bin/python

print u’Hello, world!’

نتیجه:

Hello, world!

همان طور که در این مثال مشاهده می کنید، رشته های یونیکد پیشوند u را بکار می برند، مشابه رشته های خام که از پیشوند r استفاده می کنند.

متدهایی درون ساخته ای که عملیاتی را روی رشته انجام دهند(Methods Built- in String)

پایتون با استفاده از توابع زیر روی رشته ها عملیاتی را انجام می دهد:

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

پایتون آریاپروژه

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *