توابع نتیجه دار پایتون

پایتون آریا پروژه

توابع نتیجه دار پایتون

شاید متوجه شده باشید  که توابع نتیجه دار پایتون تا به حال به کار برده اید،  مانند توابع ریاضی  نتیجه ای را بر می گردانند. توابع دیگری مانندnewline عملی انجام می‌دهند اما مقداری را بر نمی گرداند. این بحث سوالاتی را به وجود می آورد:

اگر تابعی را فراخوانی کنید و روی نتیجه آن هیچ عملی انجام ندهید چه روی می دهد؟( مثلاً آنرا متغیری نسبت ندهید و یا در یک عبارت بزرگتر استفاده نکنید)

اگر تابع ای را که نتیجه بر نمی گرداند به عنوان قسمتی از یک عبارت استفاده کنید چه روی میدهد؟ مثلا۷+ ()  newline

آیا میتوان تابع ای نوشت که نتیجه‌ای را بازگرداند یا همچنان باید درگیر توابع ساده‌ای نظیرnewline و printtwiceبود؟

پاسخ سومین سوال مثبت است و ما  این کار را انجام خواهیم داد.

 واژه نامه در پایتون

Function call( فراخوانی تابع )

دستوری که یک تابع را اجرا می کند و عبارت است از نام تابع پایتون و لیستی از آرگومانهای آن که درون یک پرانتز قرار دارد

argument( آرگومان)

مقداری که هنگام فراخوانی تابع به آن ارسال می شود. این مقدار به پارامتر نظیر خود در تابع اختصاص می یابد.

Return vale( مقدار برگشتی)

نتیجه یک تابع. اگر فراخوانی تابع به عنوان یک عبارت استفاده شود. مقدار برگشتی مقدار آن عبارت خواهد بود.

Type conversion( تبدیل نوع)

یک دستور واضح و سریع که مقداری را از یک نوع می‌گیرد و به مقدار نظیرشاز نوع دیگر تبدیل می کند.

Type coercion‌‌( تبدیل موقت نوع)

یک تبدیل ناخن که بر اساس قوانین تبدیل موقت پایتون به صورت خودکار روی می دهد.

module( ماژول)

فایل شامل مجموعه ای از کلاس ها و توابع وابسته به هم.

Dot notation( نمادگزاری نقطه‌ای)

نحوه نگارش برای فراخوانی یک تابع از درون یک ماژول دیگر که با مشخص کردن نام ماژول یک نقطه و نام ماژول انجام میگیرد.

function( تابع پایتون)

دنباله نامداری از دستورات که عملیات مفیدی انجام میدهد. تابع ممکن است پارامتری داشته باشند و یا نداشته باشند. همین طور ممکن است نتیجه را تولید کنند و یا هیچ نتیجه‌ای نداشته باشند.

function( تعریف تابع)

دستوری که برای تابع جدیدی می سازد و نام پارامتر و دستورات اجرایی آن را مشخص می کند.

Flow of execution(روند اجرا)

ترتیب اجرای دستورات در طول اجرای برنامه

parametr( پارامتر)

نامی که درون تابع استفاده می شود و مقدار ارسال شده به عنوان آرگومان به آن نسبت داده می شود.

Local variable( متغیر محلی)

متغیر تعریف شده درون یک تابع، یک متغیر محلی فقط درون ان تابع استفاده می شود.

Stack diagram( نمودار پشته)

نمایش گرافیکی از توابع، متغیرهایشان  و مقادیری که به آنها رجوع می کنند.

.frame( قاب)

کادر مستطیل شکلی که فراخوانی رادر یک نمودار پشته نمایش می دهد. قاب شامل متغیرهای محلی و پارامترهای تابع می باشد.

Traceback( پس یابی)

لیستی از توابع در حال اجرا که در هنگام وقوع یک خطای زمان اجرا چاپ می شود‌

 عملگرد باقی مانده در پایتون

عملگر باقی مانده بر روی اعداد صحیح( و عبارات صحیح) کار می‌کند و باقیمانده را پس از تقسیم عدد اول بر عدد دوم نتیجه می دهد. در پایتون عملگر باقیمانده با علامت درصد(پایتون آریا پروژه) نمایش داده می شود. الگوی استفاده آن درست شبیه دیگر عملگرها است.

پایتون آریا پروژه

بنابراین نتیجه تقسیم ۷ بر ۳ برابر با ۲ است و باقی مانده برابر با ۱ می باشد. ممکن است این عملگر به ظاهر کاربردی نداشته باشد، اما چنان که خواهید دید بسیار مفید است. برای مثال شما می‌توانید بخش پذیری یک عدد بر عدد دیگر را بررسی کنید. اگر نتیجه پایتون آریا پروژهصفر باشد پسx برy بخش پذیر است. همچنین شما می توانید رقم یا رقم های سمت راست یک عدد را به دست آورید.

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *