Tag Archives: کدنویسی پایتون

توابع نتیجه دار پایتون

پایتون آریا پروژه

توابع نتیجه دار پایتون شاید متوجه شده باشید  که توابع نتیجه دار پایتون تا به حال به کار برده اید،  مانند توابع ریاضی  نتیجه ای را بر می گردانند. توابع دیگری مانندnewline عملی انجام می‌دهند اما مقداری را بر نمی گرداند. این بحث سوالاتی را به وجود می آورد: اگر تابعی را فراخوانی کنید و […]

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون جلسه چهارم

پایتون آریا پروژه

آموزش پایتون جلسه چهارم خطاهای زمان اجرا دومین نوع خطا, خطاهای زمان اجرا هستند و علت این نام گذاری آن است که تا برنامه اجرا نشود, آنها ظاهر نمی شوند. این خطاها را اعتراض هم می نامند زیرا آنها معمولا نشان می دهد که اتفاق اعتراض آمیز و بدی رخ داده است. خطاهای زمان اجرا […]