Tag Archives: پروژه پایتون

آموزش فضای نامی و تعیین حوزه ی دسترسی در پایتون

پایتون آریا پروژه

آموزش فضای نامی و تعیین حوزه ی دسترسی در پایتون متغیرها اسم ها یا شناسه هایی هستند که به اشیا نگاشت (map )می شوند. فضای نام یک dictionary از اسم متغیر(کلید) و اشیای مرتبط با آن (مقادیر) هستند. دستور پایتون می تواند به متغیرهایی که در فضای نام محلی و همچنین در فضای نام سراسری […]

آموزش دستور import در آریاپروژه

پایتون آریا پروژه

آموزش دستور import در آریاپروژه می توان با استفاده از دستور import ،یک file source پایتون را در source file دیگری مورد استفاده قرار داد. نحوه ی استفاده از دستور import به ترتیب زیر می باشد: import module1[, module2[,… moduleN] هنگامی که مفسر با دستور import مواجه می شود. اگر آن ماژول در (search path  […]

آموزش دستور  return در پایتون

پایتون آریا پروژه

آموزش دستور  return در پایتون دستور [ return [expression عملیات تابع را به پایان می رساند و خروجی آن را برمی گرداند . در صورت لزوم یک عبارت را به فراخواننده ارسال می نماید. دستور return ای که جلوی آن هیچ آرگومانی درج نشده باشد برابر با return none می باشد. مثال های بالا هیچ […]

آموزش توابع بی نام  در پایتون ( Anonymous functions)

پایتون آریا پروژه

آموزش توابع بی نام  در پایتون ( Anonymous functions) آرگومان پیش فرض آرگومانی است که در صورت مشخص نکردن مقداری در فراخوانی تابع برای آن، به صورت خودکار مقدار پیش فرض می پذیرد. نمونه ی زیر نشان می دهد که مقداری برای آرگومان (age در فراخوانی تابع) تعریف نشده. با این وجود تابع دوم مقدار […]

 متغیرهای محلی (local) در پایتون

پایتون آریا پروژه

 متغیرهای محلی (local) در پایتون نتیجه ی آن را در زیر مشاهده می کنید: Inside the function : 30 Outside the function : 30 حوزه ی دسترسی متغیر (variable scope) امکان دسترسی به تمامی متغیرهایی که در مکان های مختلف یک برنامه قرار دارند، وجود ندارد. قابلیت دسترسی به یک متغیر درواقع به مکان تعریف […]

فراخوانی تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

فراخوانی تابع در پایتون فراخوانی تابع در پایتون با تعریف تابع فقط یک اسم به آن تخصیص می یابد، سپس پارامترهای آن مشخص شده و ساختمان کد ایجاد می شود. پس از اینکه ساختمان تابع ایجاد می شود، می توانید آن را از تابع دیگر صدا بزنید یا آن را مسقیم از پنجره ی prompt […]

خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون

پایتون آریا پروژه

خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون در نوع داده ای dictionary ،کلید ها اسم های منحصر بفرد هستند (در حالی که مقادیر منحصر بفرد نیستند). مقادیر dictionary می تواند از هر نوعی باشد، اما کلیدها بایستی از نوع داده های غیرقابل تغییر مانند tuple ،list و عدد باشد. دسترسی به مقادیر در dictionary در پایتون […]

دستور if در پایتون

پایتون آریا پروژه

دستور if در پایتون نحوه ی نگارش در پایتون: if expression: statement(s) در صورت TRUE بودن عبارت بولی، قطعه کد داخل ساختمان if اجرا می شود. اگر عبارت بولی False برگرداند، در آن صورت دستوراتی که بلافاصله پس از if درج شده، اجرا می شود. مثال: #!/usr/bin/python var1 = 100 if var1:  print “1 – […]

نوع داده ای Tuple در پایتون

پایتون آریا پروژه

نوع داده ای Tuple در پایتون Tuple نیز یک نوع داده ای متشکل از رشته یا مجموعه ای از آیتم هاست که مشابه نوع داده ای List می باشد. یک Tuple تعدادی مقادیر را در خوش دارد که این مقادیر توسط ویرگول از هم جدا می شوند. اما برخلاف List ، نوع داده ای Tuple […]

انواع متغیر ( variable tyoe) در پایتون

پایتون آریا پروژه

انواع متغیر ( variable tyoe) در پایتون متغیر صرفا فضای رزرو شده در حافظه هستند که مقادیری را در آنها ذخیره می‎‌کنیم. بدین معنا که در زمان ایجاد یک متغیر، بخشی از حافظه اشغال شده و به آن متغیر تخصیص داده می‌شود. بسته به نوع داده‌های متغیر، مفسر بخشی از حافظه را رزرو کرده و […]