Tag Archives: پروژه دستور while در پایتون

دستور while در پایتون

پایتون آریا پروژه

دستور while در پایتون  while در پایتون تا به حال دو برنامه NLINES و COUNTDOWN را که از بازگشت برای انجام عمل تکرار استفاده می‌کنند، دیده‌ایم. این گونه برنامه ها نیز تکرا نامیدده می‌شوند. از آنجا که عمل تکرار بسیار رایج است، پایتون چندین خصیصه زبان برای ساده تر کردن آن فراهم می‌کند. اولین خصیصه […]