Tag Archives: رشته ها در پایتون

رشته ها در پایتون

پایتون آریا پروژه

رشته ها در پایتون رشته ها در پایتون عبارت است از مجموعه کاراکترهای همجوار که در علامت نقل و قول نمایش داده می شوند. پایتون از هر دو شکل تک کوتیشن و دابل کوتیشن پشتیبانی می کند. می توان با بهره گیری از عملگر برش  ([ ] [:] ) operator slice که اندیس آن در […]