Tag Archives: خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون

خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون

پایتون آریا پروژه

خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون در نوع داده ای dictionary ،کلید ها اسم های منحصر بفرد هستند (در حالی که مقادیر منحصر بفرد نیستند). مقادیر dictionary می تواند از هر نوعی باشد، اما کلیدها بایستی از نوع داده های غیرقابل تغییر مانند tuple ،list و عدد باشد. دسترسی به مقادیر در dictionary در پایتون […]