Tag Archives: انجام پروژه نوع داده ای لیست در پایتون (tuple/ lists)

نوع داده ای لیست در پایتون (tuple/ lists)

پایتون آریا پروژه

نوع داده ای لیست در پایتون (tuple/ lists) ساسی ترین ساختار داده ای در پایتون sequence( زنجیره ای از بایت ها) می باشد. به هر یک از المان های یک sequence یک عدد اختصاص داده می شود که همان شماره ی مکان قرار گیری یا اندیس می باشد. اندیس در زبان پایتون از صفر آغاز […]