Tag Archives: انجام پروژه جهش با اطمینان در پایتون

جهش با اطمینان در پایتون

پایتون آریاپروژه

جهش با اطمینان در پایتون جهش با اطمینان در پایتون: دنبال کردن روند اجرا یک راه برای خواندن برنامه است اما می تواند به سرعت پر پیچ و خم شود. روشی وجود دارد که ما آن را “جهش با اطمینان”می نامیم. وقتی که شما با فراخوانی یک تابع رسیدید, فرض کنید تابع درست کار می […]