Tag Archives: آوزش پایتون

توابع ریاضی  در پایتون

پایتون آریا پروژه

توابع ریاضی  در پایتون در ریاضیات شما احتمالا توابعی همچون sin و log را دیده اید و نحوه ارزیابی عباراتی همچون (pi/2 )sin (۱/x )log را آموخته اید.شما ابتدا عبارات داخل پرانتز(آرگومان)را ارزیابی می کنید.برای نمونه pi/2 تقریبا برابر ۱٫۵۷۱  و ۱/x در صورتی که x را ۱۰٫۰  فرض کنیم , برابر ۰٫۱ است. آنگاه […]