Tag Archives: آموزش پایتون

آرگومان‌های تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

آرگومان‌های تابع در پایتون آرگومان‌های تابع در اینجا reference به شی ارسالی حفظ شده و مقادیر جدید را به همان شی الصاق می کنیم. نتیجه: Values inside the function: [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]] Values outside the function: [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]] یک مثال دیگر را در زیر مشاهده می […]

عملگرهای رشته در پایتون

پایتون آریا پروژه

عملگرهای رشته در پایتون عملگر فرمت دهی رشته در پایتون با فرض اینکه متغیر رشته ای a مقدار ‘Hello ‘و متغیر b مقدار ‘Python ‘را نگه می دارد: عملگر فرمت دهی رشته در پایتون یکی از امکانات جالب پایتون، عملگر % می باشد که برای فرمت دهی رشته ها بکار می رود. این عملگر منحصر […]

ماژول و تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

ماژول و تابع در پایتون ماژول  time در پایتون در پایتون ماژولی به نام time وجود دارد که چندین تابع برای کار با زمان و تبدیل فرمت نمایش تاریخ ارائه می دهد. در جدول زیر لیستی از این توابع را مشاهده می کنید: Attribute هایی که با ماژول time بکار می روند، به شرح زیر […]

حذف المان های یک tuple

پایتون آریا پروژه

حذف المان های یک tuple tup1[0]: physics tup2[1:5]: [2, 3, 4, 5] بروز رسانی tuple در پایتون همان طور که در بالا تشریح شد، tuple غیر قابل تغییر هستند؛ بدین معنا که امکان ویرایش و بروز رسانی آن ها وجود ندارد. با این حال می توان دو tuple را به هم متصل کرده و tuple […]

تاریخ و زمان با پایتون

پایتون آریا پروژه

تاریخ و زمان با پایتون Traceback (most recent call last):  File “test.py”, line 3, in <module>  dict = {[‘Name’]: ‘Zara’, ‘Age’: 7}; TypeError: list objects are unhashable توابع و متدهای توکار Dictionary متدهای پایتون همراه با شرح آن ها را در جدول زیر مشاهده می کنید: تاریخ و زمان در پایتون برنامه ای که توسط […]

علامت نقل و قول یا کوتیشن در پایتون

پایتون آریا پروژه

علامت نقل و قول یا کوتیشن در پایتون می‌توان در پایتون از تک کوتیشن (‘)، دابل کوتیشن(“) و سه کوتیشن با هم (“’ یا”””) استفاده کرد. مقداری که درون این علامت‌ها قرا می‌گیرد، یک رشته‎‌ی نوشتاری (string literal) را تشکیل می‌دهد. بایستی دقت داشت که در یک که با یک کوتیشن آغاز شده و یا […]

توابع نتیجه دار پایتون

پایتون آریا پروژه

توابع نتیجه دار پایتون شاید متوجه شده باشید  که توابع نتیجه دار پایتون تا به حال به کار برده اید،  مانند توابع ریاضی  نتیجه ای را بر می گردانند. توابع دیگری مانندnewline عملی انجام می‌دهند اما مقداری را بر نمی گرداند. این بحث سوالاتی را به وجود می آورد: اگر تابعی را فراخوانی کنید و […]

تک کوشین یا زوج کوشین در تابع

پایتون آریا پروژه

تک کوشین یا زوج کوشین در تابع پایتون رشته ها می توانند در میان تک کوتیشن یا زوج کوتیشن قرار گیرند و آن نوع کوتیشنی که برای محصور کردن رشته استفاده نشده، می‌تواند به عنوان قسمتی از رشته درون آن استفاده شود. ما همچنین می توانیم از یک متغیر به عنوان آرگومان استفاده کنیم: در […]

عملگرها و عملوندها در پایتون

پایتون آریا پروژه

عملگرها و عملوندها در پایتون عملگرها نمادهای ویژه ای هستند که محاسباتی همچون جمع و ضرب را نمایش می دهند. مقادیری که عملگرها استفاده می کنند عملوند نامیده می شوند. عبارات زیر که کمابیش معنی آنها واضح است , همگی در پایتون مجازند: نمادهای + , – و / و نحوه استفاده پرانتزها برای دسته […]

کلمات کلیدی و اسامی متغیرها در پایتون

پایتون آریا پروژه

کلمات کلیدی و اسامی متغیرها در پایتون برنامه نویسان معمولا اسامی معنی داری برای متغیرها انتخاب می کنند. آنها با این کار نشان می دهند که متغیر به چه منظور استفاده شده است. اسامی متغیرها می توانند تا هر اندازه طولانی باشند. آنها می توانند شامل اعداد و هم حروف باشند اما باید با یک […]