Tag Archives: آموزش رایگان پایتون

آموزش فضای نامی و تعیین حوزه ی دسترسی در پایتون

پایتون آریا پروژه

آموزش فضای نامی و تعیین حوزه ی دسترسی در پایتون متغیرها اسم ها یا شناسه هایی هستند که به اشیا نگاشت (map )می شوند. فضای نام یک dictionary از اسم متغیر(کلید) و اشیای مرتبط با آن (مقادیر) هستند. دستور پایتون می تواند به متغیرهایی که در فضای نام محلی و همچنین در فضای نام سراسری […]

آموزش دستور  return در پایتون

پایتون آریا پروژه

آموزش دستور  return در پایتون دستور [ return [expression عملیات تابع را به پایان می رساند و خروجی آن را برمی گرداند . در صورت لزوم یک عبارت را به فراخواننده ارسال می نماید. دستور return ای که جلوی آن هیچ آرگومانی درج نشده باشد برابر با return none می باشد. مثال های بالا هیچ […]

آموزش توابع بی نام  در پایتون ( Anonymous functions)

پایتون آریا پروژه

آموزش توابع بی نام  در پایتون ( Anonymous functions) آرگومان پیش فرض آرگومانی است که در صورت مشخص نکردن مقداری در فراخوانی تابع برای آن، به صورت خودکار مقدار پیش فرض می پذیرد. نمونه ی زیر نشان می دهد که مقداری برای آرگومان (age در فراخوانی تابع) تعریف نشده. با این وجود تابع دوم مقدار […]

نحوه ی نگارش tuple در پایتون

پایتون آریا پروژه

نحوه ی نگارش tuple در پایتون def functionname([formal_args,] *var_args_tuple ):  “function_docstring”  function_suite return [expression]  علامت (*) پیش از اسم متغیر (vartuple )که دارنده ی آرگومان های متغیر nonkeyword است، درج می شود. لازم به ذکر است که این tuple ،چنانچه به هنگام فراخوانی تابع (function call)هیچ آرگومان اضافی مشخص نشود، تهی باقی می ماند. مثال: […]

آرگومان های تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

آرگومان های تابع در پایتون پارامتر mylist ،نسبت به تابع changeme محلی (local )می باشد. ویرایش پارامتر مزبور در تابع موردنظر هیچ تاثیری بر روی mylist نمی گذارد. درواقع تابع هیچ کار خاصی انجام نمی دهد، نتیجه ای که از آن حاصل می گردد به شرح زیر می باشد: Values inside the function: [1, 2, […]

نوع داده ای لیست در پایتون (tuple/ lists)

پایتون آریا پروژه

نوع داده ای لیست در پایتون (tuple/ lists) ساسی ترین ساختار داده ای در پایتون sequence( زنجیره ای از بایت ها) می باشد. به هر یک از المان های یک sequence یک عدد اختصاص داده می شود که همان شماره ی مکان قرار گیری یا اندیس می باشد. اندیس در زبان پایتون از صفر آغاز […]

عملگرهای رشته در پایتون

پایتون آریا پروژه

عملگرهای رشته در پایتون عملگر فرمت دهی رشته در پایتون با فرض اینکه متغیر رشته ای a مقدار ‘Hello ‘و متغیر b مقدار ‘Python ‘را نگه می دارد: عملگر فرمت دهی رشته در پایتون یکی از امکانات جالب پایتون، عملگر % می باشد که برای فرمت دهی رشته ها بکار می رود. این عملگر منحصر […]

ماتریس در پایتون

پایتون آریا پروژه

ماتریس در پایتون ماتریس در پایتون Value available at index 2 : ۱۹۹۷ New value available at index 2 : ۲۰۰۱ حذف المان های لیست در پایتون برای حذف المان مورد نظر از لیست، اگر المان خاصی مورد نظرتان است دستور del و اگر آیتم مشخصی برای حذف مد نظر ندارید، متد remove() را بکار […]

خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون

پایتون آریا پروژه

خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون در نوع داده ای dictionary ،کلید ها اسم های منحصر بفرد هستند (در حالی که مقادیر منحصر بفرد نیستند). مقادیر dictionary می تواند از هر نوعی باشد، اما کلیدها بایستی از نوع داده های غیرقابل تغییر مانند tuple ،list و عدد باشد. دسترسی به مقادیر در dictionary در پایتون […]

ماژول و تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

ماژول و تابع در پایتون ماژول  time در پایتون در پایتون ماژولی به نام time وجود دارد که چندین تابع برای کار با زمان و تبدیل فرمت نمایش تاریخ ارائه می دهد. در جدول زیر لیستی از این توابع را مشاهده می کنید: Attribute هایی که با ماژول time بکار می روند، به شرح زیر […]