Tag Archives: آموزش رایگان محاسن استفاده از توابع در پایتون

محاسن استفاده از توابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

محاسن استفاده از توابع در پایتون تاکنون چندبار به “محاسن استفاده از توابع” اشاره کردیم. شاید شما در مورد اینکه آنها دقیقا چه چیزهایی هستند، فکر کرده باشید. تعدادی از آنها در اینجا آورده شده است: .دادن نام به دنباله‌ای از دستورات، برنامه‌تان را برای خواندن و اشکال زدایی ساده تر می‌سازد. قسمت کردن یک […]