Tag Archives: آموزش رایگان رشته ها در پایتون

رشته ها در پایتون

پایتون آریا پروژه

رشته ها در پایتون رشته ها در پایتون عبارت است از مجموعه کاراکترهای همجوار که در علامت نقل و قول نمایش داده می شوند. پایتون از هر دو شکل تک کوتیشن و دابل کوتیشن پشتیبانی می کند. می توان با بهره گیری از عملگر برش  ([ ] [:] ) operator slice که اندیس آن در […]