Tag Archives: \hdj

دستور continue در زبان برنامه نویسی پایتون

پایتون آریا پروژه

دستور continue در زبان برنامه نویسی پایتون دستور continue از روی تمامی دستورهای باقی مانده در تکرار جاری حلقه پریده و کنترل را به بالای حلقه بازمی گرداند (نتقال می دهد.) دستور continue را می توان در هر دو حلقه while و for بکار برد. نحوه ی نگارش در پایتون: Continue نتیجه: for letter in […]

نوع داده ای Tuple در پایتون

پایتون آریا پروژه

نوع داده ای Tuple در پایتون Tuple نیز یک نوع داده ای متشکل از رشته یا مجموعه ای از آیتم هاست که مشابه نوع داده ای List می باشد. یک Tuple تعدادی مقادیر را در خوش دارد که این مقادیر توسط ویرگول از هم جدا می شوند. اما برخلاف List ، نوع داده ای Tuple […]

علامت نقل و قول یا کوتیشن در پایتون

پایتون آریا پروژه

علامت نقل و قول یا کوتیشن در پایتون می‌توان در پایتون از تک کوتیشن (‘)، دابل کوتیشن(“) و سه کوتیشن با هم (“’ یا”””) استفاده کرد. مقداری که درون این علامت‌ها قرا می‌گیرد، یک رشته‎‌ی نوشتاری (string literal) را تشکیل می‌دهد. بایستی دقت داشت که در یک که با یک کوتیشن آغاز شده و یا […]

روش‌های را اندازی نرم افزار پایتون

پایتون آریاپروژه

  روش‌های را اندازی نرم افزار پایتون پایتون را می‌توان به ۳ روش زیر راه اندازی نمود: ۱٫     مفسر تعاملی(interactive): پایتون را می‌توان از طریق dos،unix یا هر سیستم دیگری که مفسر خط فرمان (command-line interprator)یا shell windows فراهم می‌نماید، اجرا راه‌اندازی کرد. واژه پایتون را در خط فرمان وارد کنید. حال می‌توانید در مفسر […]

پروژه راه اندازی نرم افزار پایتون

پایتون آریا پروژه

پروژه راه اندازی نرم افزار پایتون پایتون را می‌توان به ۳ روش زیر راه اندازی نمود: مفسر تعاملی در پایتون (interactive): پایتون را می‌توان از طریق dos،unix یا هر سیستم دیگری که مفسر خط فرمان (command-line interprator). shell windows فراهم می‌نماید، اجرا راه‌اندازی کرد. واژه پایتون را در خط فرمان وارد کنید. حال می‌توانید در […]

پروژه تنظیم مسیر در پایتون

پایتون آریاپروژه

پروژه تنظیم مسیر در پایتون مسیر در یک متغیر محیطی( environment variable  مجموعه ای از مقادیر نام گذاری شده هستند که می‌توانند نحوه رفتار کردن فرایند های در حال اجرا را تغییر داده و بر روی آنها اثر بگذارند.) ذخیره می‌شوند. این متغیر محیطی یک رشته نام گذاری شده است که توسط تیم عامل نگهداری […]

محاسن استفاده از توابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

محاسن استفاده از توابع در پایتون تاکنون چندبار به “محاسن استفاده از توابع” اشاره کردیم. شاید شما در مورد اینکه آنها دقیقا چه چیزهایی هستند، فکر کرده باشید. تعدادی از آنها در اینجا آورده شده است: .دادن نام به دنباله‌ای از دستورات، برنامه‌تان را برای خواندن و اشکال زدایی ساده تر می‌سازد. قسمت کردن یک […]

متغیرهای محلی در پایتون

پایتون آریا پروژه

متغیرهای محلی در پایتون شاید تعجب کرده باشید که چگونه می توانیم متغییر های مشابهی همچون i را در هر دو تابع PRINTMULTIPLES و PRINTMULTTABLE استفاده کنیم. آیا هنگامی که یکی از توابع مقدار متغیر را تغیر می دهد، مشکلی ایجاد نمی شود؟ پاسخ منفی است، زیرا I در printmultiples و i در printmulttable یکسان […]

واژه نامه در برنامه پایتون

واژه نامه در برنامه پایتون Frutiul function (تابع نتیجه دار) در پایتون تابعی که مقداری را برمی گرداند. Return valu (مقدار برگشتی) در پایتون مقداری که از از حاصل فرراوانی یک تابع تولید شده است. Dead code (کد مرده) در پایتون قسمتی از برنامه که هیچ گاه اجرا نمی شود و اغلب به خاطر این […]

جهش با اطمینان در پایتون

پایتون آریاپروژه

جهش با اطمینان در پایتون جهش با اطمینان در پایتون: دنبال کردن روند اجرا یک راه برای خواندن برنامه است اما می تواند به سرعت پر پیچ و خم شود. روشی وجود دارد که ما آن را “جهش با اطمینان”می نامیم. وقتی که شما با فراخوانی یک تابع رسیدید, فرض کنید تابع درست کار می […]