Tag Archives: پروژه عملگرهای رشته در پایتون

عملگرهای رشته در پایتون

پایتون آریا پروژه

عملگرهای رشته در پایتون عملگر فرمت دهی رشته در پایتون با فرض اینکه متغیر رشته ای a مقدار ‘Hello ‘و متغیر b مقدار ‘Python ‘را نگه می دارد: عملگر فرمت دهی رشته در پایتون یکی از امکانات جالب پایتون، عملگر % می باشد که برای فرمت دهی رشته ها بکار می رود. این عملگر منحصر […]