Tag Archives: پروژه دستور continue در زبان برنامه نویسی پایتون

دستور continue در زبان برنامه نویسی پایتون

پایتون آریا پروژه

دستور continue در زبان برنامه نویسی پایتون دستور continue از روی تمامی دستورهای باقی مانده در تکرار جاری حلقه پریده و کنترل را به بالای حلقه بازمی گرداند (نتقال می دهد.) دستور continue را می توان در هر دو حلقه while و for بکار برد. نحوه ی نگارش در پایتون: Continue نتیجه: for letter in […]