Tag Archives: پایتون

آموزش فضای نامی و تعیین حوزه ی دسترسی در پایتون

پایتون آریا پروژه

آموزش فضای نامی و تعیین حوزه ی دسترسی در پایتون متغیرها اسم ها یا شناسه هایی هستند که به اشیا نگاشت (map )می شوند. فضای نام یک dictionary از اسم متغیر(کلید) و اشیای مرتبط با آن (مقادیر) هستند. دستور پایتون می تواند به متغیرهایی که در فضای نام محلی و همچنین در فضای نام سراسری […]

آموزش توابع بی نام  در پایتون ( Anonymous functions)

پایتون آریا پروژه

آموزش توابع بی نام در پایتون ( Anonymous functions) توابع بی نام یا همان توابع لامبدا در پایتون، توابعی هستند که بدون نام هستند و به صورت مستقیم در محل استفاده از آن‌ها تعریف می‌شوند. این توابع به شما این امکان را می‌دهند که یک تابع کوچک و ساده را به صورت خلاصه و کوتاه […]

ماتریس در پایتون

پایتون آریا پروژه

ماتریس در پایتون ماتریس در پایتون Value available at index 2 : ۱۹۹۷ New value available at index 2 : ۲۰۰۱ حذف المان های لیست در پایتون برای حذف المان مورد نظر از لیست، اگر المان خاصی مورد نظرتان است دستور del و اگر آیتم مشخصی برای حذف مد نظر ندارید، متد remove() را بکار […]

خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون

پایتون آریا پروژه

خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون در نوع داده ای dictionary ،کلید ها اسم های منحصر بفرد هستند (در حالی که مقادیر منحصر بفرد نیستند). مقادیر dictionary می تواند از هر نوعی باشد، اما کلیدها بایستی از نوع داده های غیرقابل تغییر مانند tuple ،list و عدد باشد. دسترسی به مقادیر در dictionary در پایتون […]

ماژول و تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

ماژول و تابع در پایتون ماژول  time در پایتون در پایتون ماژولی به نام time وجود دارد که چندین تابع برای کار با زمان و تبدیل فرمت نمایش تاریخ ارائه می دهد. در جدول زیر لیستی از این توابع را مشاهده می کنید: Attribute هایی که با ماژول time بکار می روند، به شرح زیر […]

حذف المان های یک tuple

پایتون آریا پروژه

حذف المان های یک tuple tup1[0]: physics tup2[1:5]: [2, 3, 4, 5] بروز رسانی tuple در پایتون همان طور که در بالا تشریح شد، tuple غیر قابل تغییر هستند؛ بدین معنا که امکان ویرایش و بروز رسانی آن ها وجود ندارد. با این حال می توان دو tuple را به هم متصل کرده و tuple […]

تاریخ و زمان با پایتون

پایتون آریا پروژه

تاریخ و زمان با پایتون Traceback (most recent call last):  File “test.py”, line 3, in <module>  dict = {[‘Name’]: ‘Zara’, ‘Age’: 7}; TypeError: list objects are unhashable توابع و متدهای توکار Dictionary متدهای پایتون همراه با شرح آن ها را در جدول زیر مشاهده می کنید: تاریخ و زمان در پایتون برنامه ای که توسط […]

پایتون از چهار نوع عددی پشتیبانی می کند

پایتون آریا پروژه

پایتون از چهار نوع عددی پشتیبانی می کند lnt اعداد صحیح علامت دار(: اعداد صحیح منفی یا مثبت که بخش اعشاری، نقطه و ممیز اعشار ندارد. long (اعداد صحیح بزرگ): اینتیجرهای طولانی که میتوانند به فرمت اکتال یا هگزادسیمال نیز باشند. این اعداد بسیار بزرگ هستند)به عبارتی بی نهایت هستند( که به صورت همان اینتیجر […]

دستور continue در زبان برنامه نویسی پایتون

پایتون آریا پروژه

دستور continue در زبان برنامه نویسی پایتون دستور continue از روی تمامی دستورهای باقی مانده در تکرار جاری حلقه پریده و کنترل را به بالای حلقه بازمی گرداند (نتقال می دهد.) دستور continue را می توان در هر دو حلقه while و for بکار برد. نحوه ی نگارش در پایتون: Continue نتیجه: for letter in […]

ساختارهای دستوری پایتون

پایتون آریا پروژه

ساختارهای دستوری پایتون Expression value is less than 200 Which is 100 Good bye! Statement Suite چنانچه ساختمان if تنها از یک دستور تشکیل شود، در آن صورت می توان دستور if را در همان خط دستور سرآیند (header statement )قرار داد: مثال: #!/usr/bin/python var = 100 if ( var == 100 ) : print […]