Tag Archives: سفارش پایتون

عبارات بولی در پایتون

پایتون آریا پروژه

عبارات بولی در پایتون عبارت بولی پایتون عبارتی است  که درست(true ) یا نادرست(false ) است. در پایتان عبارتی که صحیح است و عبارتی که نادرست است مقدار۰ را دارا است. عملگر== دو مقدار را مقایسه و یک مقدار بولی را تولید می کند: در دستور او ل دوعملوند با هم برابرند بنابر این عبارت،۱(true […]

توابع نتیجه دار پایتون

پایتون آریا پروژه

توابع نتیجه دار پایتون شاید متوجه شده باشید  که توابع نتیجه دار پایتون تا به حال به کار برده اید،  مانند توابع ریاضی  نتیجه ای را بر می گردانند. توابع دیگری مانندnewline عملی انجام می‌دهند اما مقداری را بر نمی گرداند. این بحث سوالاتی را به وجود می آورد: اگر تابعی را فراخوانی کنید و […]

ماژول در پایتون

پایتون آریا پروژه

ماژول در پایتون ماژول ها همانطور که گفته شد، ماژول فایلی است که مجموعه‌ای از توابع مرتبط و مجتمع را شامل می‌شود ارتباط میان توابع می تواند از طریق دستورات برنامه نویسی در زبان پایتون صورت گیرد. بنابراین در این میان می توانیم متغیرها و ثابت هایی هم تعریف کرده و از آنها استفاده نمایید. […]

انواع داده های پایتون

پایتون آریا پروژه

انواع داده های پایتون با برخی از انواع داده های پایتون از جمله رشته ها , اعداد صحیح و اعداد اعشاری آشنا گشته اید و احتملا در هنگام کار با آنها با محدودیت هایی مواجه شده اید.ضمن آشنایی با روش های تبدیل انواع داده ای به یکدیگر,نحوه تعریف و کار با توابع را فرا می […]

عملیات بر روی رشته ها در پایتون

پایتون آریا پروژه

عملیات بر روی رشته ها در پایتون به طور کلی شما نمی توانید عملیات ریاضی را بر روی رشته ها انجام دهید, حتی اگر شبیه به اعداد باشند. عبارات زیر غیر مجازند ( فرض کنید متغیر message از نوع رشته است) اگر چه ممکن است بر خلاف انتظار شما باشد , اما عملگر + به […]

متغیر ها در پایتون

پایتون آریا پروژه

متغیر ها در پایتون هر زبان انواع داده های مشخصی د ارد که در افزایش قدرت برنامه نویسی با آن زبان بسیار موثرند. آشنایی با این انواع به منظور بهره گیری مطلوب از توانایی های آن زبان امری ضروری است . مقادیر و انواع داده ها یک مقدار, یکی از موجودیت های بنیادی – مانند […]

نگارش اولین برنامه در پایتون

پایتون آریا پروژه

نگارش اولین برنامه در پایتون به طور معمول اولین برنامه ای که در یک زبان جدید نوشته می شود “hello,world!” نام دارد. زیرا تمام کاری که انجام می دهد نمایش کلمات Hello, world! است. در پایتون این برنامه به صورت زیر می باشد. این مثالی برای دستور چاپ است که در حقیقت چیزی را بر […]

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون جلسه اول

پایتون آریا پروژه

آموزش پایتون با توسعه علم کامپیوتر و پیشرفتی که این علم در عصر حاضر پیدا کرده است, زبان های برنامه نویسی متعددی جهت ساخت برنامه های کاربردی مورد نیاز مردم طراحی شده اند. این زبان ها همه روزه ساده تر و قدرتمند تر می شوند و مردم جهان هم بسته به قابلیتی که این زبان […]