Tag Archives: ایرانداک

بهترین روش جستجوی مقالات علمی قسمت سوم (google schoolar)

آریا پروژه تحقیق

بهترین روش جستجوی مقالات علمی قسمت سوم (google schoolar) یکی از مشکلات اصلی دانشجویان، به‌ خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی، همواره نحوه‌ی دسترسی و خواندن مقالات علمی معتبر بوده است. دانشجویان برای تمامی وظایفی که در طول دوره آکادمیک خود با آن مواجه هستند، از انجام یک تحقیق علمی ، تا خواندن مقالات مرتبط با یک […]

بهترین روش جستجوی مقالات علمی قسمت دوم (ایرانداک)

آریا پروژه تحقیق

بهترین روش جستجوی مقالات علمی قسمت دوم (ایرانداک) یکی از مشکلات اصلی دانشجویان، به‌ خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی، همواره نحوه‌ی دسترسی و خواندن مقالات علمی معتبر بوده است. دانشجویان برای تمامی وظایفی که در طول دوره آکادمیک خود با آن مواجه هستند، از انجام یک تحقیق علمی ، تا خواندن مقالات مرتبط با یک سیلابس […]