Tag Archives: انجام پروژه های پایتون

بازگشت نتیجه دار در پایتون

انجام پایتون

بازگشت نتیجه دار در پایتون تاکنون, تنها زیر مجموعه کوچکی از پایتون را آموخته اید اما شاید جالب باشد که بدانید این زیر مجموعه کوچک یک زبان برنامه نویسی کامل است. یعنی به وسیله این زبان می توانید هر چیزی را که قابل محاسبه است , بیان کنید. هر برنامه ای که تاکنون نوشته شده […]