Tag Archives: انجام پروژه آموزش دستور  return در پایتون

آموزش دستور  return در پایتون

پایتون آریا پروژه

آموزش دستور  return در پایتون دستور [ return [expression عملیات تابع را به پایان می رساند و خروجی آن را برمی گرداند . در صورت لزوم یک عبارت را به فراخواننده ارسال می نماید. دستور return ای که جلوی آن هیچ آرگومانی درج نشده باشد برابر با return none می باشد. مثال های بالا هیچ […]