Tag Archives: آموزش رایگان پایتون

صفحه کلید در برنامه پایتون

پایتون آریا پروژه

 صفحه کلید در برنامه پایتون   صفحه کلید در برنامه پایتون :برنامه هایی که تاکنون نوشته ایم، از این بابت که هیچ ورودی از کاربر دریافت نمی‌کردند کمی خشک و غیر قابل انعطاف هستند. آنها هر بار یک کار مشابه انجام می دهند‌. پایتون توابع پیش ساخته برای گرفتن ورودی از صفحه کلید تدارک دیده […]

انواع داده های پایتون

پایتون آریا پروژه

انواع داده های پایتون با برخی از انواع داده های پایتون از جمله رشته ها , اعداد صحیح و اعداد اعشاری آشنا گشته اید و احتملا در هنگام کار با آنها با محدودیت هایی مواجه شده اید.ضمن آشنایی با روش های تبدیل انواع داده ای به یکدیگر,نحوه تعریف و کار با توابع را فرا می […]

واژه نامه در پایتون

پایتون آریا پروژه

واژه نامه در پایتون Value ( مقدار) یک عدد یا رشته ( یا چیزهای دیگری که در آینده نام می بریم) که بتواند در یک متغیر ذخیره و یا در یک عبارت محاسبه شود. Type (نوع) جنس مقادیر, نوع یک مقدار معین می کند که چگونه می تواند  در یک عبارت استفاده شود . انواع […]