Tag Archives: آموزش پروژه تنظیم مسیر در پایتون

پروژه تنظیم مسیر در پایتون

پایتون آریاپروژه

پروژه تنظیم مسیر در پایتون مسیر در یک متغیر محیطی( environment variable  مجموعه ای از مقادیر نام گذاری شده هستند که می‌توانند نحوه رفتار کردن فرایند های در حال اجرا را تغییر داده و بر روی آنها اثر بگذارند.) ذخیره می‌شوند. این متغیر محیطی یک رشته نام گذاری شده است که توسط تیم عامل نگهداری […]