Tag Archives: آموزش رایگان Memberships در پایتون

Memberships در پایتون

پایتون آریا پروژه

Memberships در پایتون عملگرهای membership بررسی می کنند. آیا متغیر مورد نظر در یک مجموعه (sequence )همچون رشته، list یا tuple وجود دارد یا خیر. در کل دو عملگر بررسی عضویت وجود دارد که در زیر شرح داده شده: مثال شرح عملگر  X in y ،اگر x يک عضو از مجموعه ی y باشد، ۱ […]