Tag Archives: آموزش رایگان پروژه پایتون

پروژه نصب و راه اندازی محیط برنامه نویسی پایتون

پایتون آریاپروژه

پروژه نصب و راه اندازی محیط برنامه نویسی پایتون پایتون را می‌توانید بر روی طیف وسیعی از محیط‌هایی همچون Mac os x, Linux  اجرا کرد. ابتدا بایستی به نحوه نصب محیط برنامه نویسی این زبان بپردازیم. نصب محیط محلی برنامه پایتون برای اینکه پی ببریم آیا محیط پایتون نصب شده و اگر نصب شده کدام […]

دستور while در پایتون

پایتون آریا پروژه

دستور while در پایتون  while در پایتون تا به حال دو برنامه NLINES و COUNTDOWN را که از بازگشت برای انجام عمل تکرار استفاده می‌کنند، دیده‌ایم. این گونه برنامه ها نیز تکرا نامیدده می‌شوند. از آنجا که عمل تکرار بسیار رایج است، پایتون چندین خصیصه زبان برای ساده تر کردن آن فراهم می‌کند. اولین خصیصه […]

واژه نامه در برنامه پایتون

واژه نامه در برنامه پایتون Frutiul function (تابع نتیجه دار) در پایتون تابعی که مقداری را برمی گرداند. Return valu (مقدار برگشتی) در پایتون مقداری که از از حاصل فرراوانی یک تابع تولید شده است. Dead code (کد مرده) در پایتون قسمتی از برنامه که هیچ گاه اجرا نمی شود و اغلب به خاطر این […]