Tag Archives: آموزش رایگان فراخوانی تابع در پایتون

فراخوانی تابع در پایتون

پایتون آریا پروژه

فراخوانی تابع در پایتون فراخوانی تابع در پایتون با تعریف تابع فقط یک اسم به آن تخصیص می یابد، سپس پارامترهای آن مشخص شده و ساختمان کد ایجاد می شود. پس از اینکه ساختمان تابع ایجاد می شود، می توانید آن را از تابع دیگر صدا بزنید یا آن را مسقیم از پنجره ی prompt […]