Tag Archives: آموزش رایگان راه اندازی نرم افزار پایتون

پروژه راه اندازی نرم افزار پایتون

پایتون آریا پروژه

پروژه راه اندازی نرم افزار پایتون پایتون را می‌توان به ۳ روش زیر راه اندازی نمود: مفسر تعاملی در پایتون (interactive): پایتون را می‌توان از طریق dos،unix یا هر سیستم دیگری که مفسر خط فرمان (command-line interprator). shell windows فراهم می‌نماید، اجرا راه‌اندازی کرد. واژه پایتون را در خط فرمان وارد کنید. حال می‌توانید در […]