Tag Archives: آموزش رایگان حذف المان های یک tuple

حذف المان های یک tuple

پایتون آریا پروژه

حذف المان های یک tuple tup1[0]: physics tup2[1:5]: [2, 3, 4, 5] بروز رسانی tuple در پایتون همان طور که در بالا تشریح شد، tuple غیر قابل تغییر هستند؛ بدین معنا که امکان ویرایش و بروز رسانی آن ها وجود ندارد. با این حال می توان دو tuple را به هم متصل کرده و tuple […]