60,000تومان

متخصصین آریا پروژه پروژه آماده ای یا تولید کرده برای که در رابطه با کشیدن و تحلیل نموداراست. از jupyter برای باز کردن و توضیح نمودار استفاده شده است و یکی از تکلیف های کلاس پروگرمینگ دیتا انالیز می باشد. دیتای داده شده روی نمودار نشان داده شده است.این پروژه آماده با زبان پایتون نوشته شده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد اگر این پروژه مدنظر شما بو از راه های ذکر شده در ادامه مطلب آن را خریداری کنید.