پروژه دانلود جدول ها در پایتون

پایتون آریا پروژه

پروژه دانلود جدول ها در پایتون

یکی از کاربردهای حلقه در جدول بندی داده ها است.

پیش از آنکه کامپیوترها به خوبی در دسترس قرار گیرند.

مردم مجبور بودندکه لگاریتم، سینوس ها، کسینوس ها و دیگر توابع ریاضی را به صورت دستی محاسبه کنند.

برای آسان کردن این کار کتاب های ریاضی شامل جداولی طولانی بودند.

که مقادیر این گونه توابع را فهرست کرده بودند.

ساختن جدول ها به کندی انجام می گرفت و خسته کننده و مملو از خطا بود.

وقتی کامپیوترها وارد صحنه شدند، یکی از واکنش های نخست این بود« این عالی است!

ما می توانیم از کامپیوتر ها برای تولید جدول ها استفاده کنیم. همچنین آنها بدون خطا خواهند بود.»

کمی پس از آن، کامپیوترها از جداول مقادیر برای بدست آوردن یک جواب تقریبی استفاده می کنند .

سپس از محاسباتی برای بهبود تقریب استفاده می نمایند.

در بعضی موارد خطاهایی در جدول های مقدماتی وجود داشته است.

مشهورترین آنها جدول « پنتیوم اینتل » بوده است که برای انجام تقسیم اعشاری استفاده شده است.

اگر چه یک جدول لگاریتمی آن چنان که در گذشته بود مفید نیست، اما هنوز مثال خوبی در مبحث تکرار است.

خروجی برنامه زیر دنباله ای از مقادیر در ستونی در سمت چپ و لگاریتم آن اعداد در ستونی در سمت راست می باشد:

پایتون آریاپروژه

رشته T/َ یک کاراکتر TAB را نشان می دهد.

در حال که کاراکتر ها و رشته ها روی صفحه نمایش نشان داده می شوند.

، یک نشانگر مرئی به نام مکان نما رد جایی که کاراکتر بعدی به آنجا خواهد رفت را مشخص می کند و نگه می دارد.

بعد از دستور PRINT مکان نما به طور معمول به ابتدای سطر بعد می رود.

کاراکتر TAB مکان نما را تا وقتی به یک TAB  STOP برسد، به سمت راست حرکت می دهد.

. TAB  STOP مکانی است که مکان نما در انجا توقف می کند. کاراکتر TEB برای ساختن ستون هایی از خطوط متنی بسیار مفید است.

همانطور که در خروجی برنامه قبل مشاهده می شود:

پایتون آریاپروژه

اگر این مقادیر، عجیب به نظر می رسند، به خاطر داشته باشید که تابع LOG از مبنای E استفاده می کند.

از آنجا که توان های ۲ در علک کامپیوتر بسیار مهمند، ما اغلب می خواهیم لگاریتم‌ها را در مبنای ۲ به دست آوریم.

برای این کار می‌توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

با تغییر دستور خروجی به صورت در پایتون

پایتون آریاپروژه

نتیجه زیر حاصل می‌شود:

پایتون آریاپروژه

می توانیم ببینیم که ۱، ۲، ۴ و ۸ توان های ۲ هستنند، زیرا لگاریتم این اعداد در مبنای ۲ اعداد کامل و گرد شده ای می باشند.

اگر می خواستیم لگاریتم دیگر توان ۲ را پیدا کنیم، می توانستیم برنامه را به این شکل بنویسیم:

پایتون آریاپروژه

حال به جای اینکه در میان حلقه، هر بار مقداری را با X جمع کنیم و یک دنباله حسابی را نتیجه بگیریم.

، X  را در مقداری ضرب کنیم و یک دنباله هندسی را به دست آوریم.

نتیجه حاصل از پایتون به صورت زیر است

پایتون آریاپروژه

به واسطه وجود کاراکترهای TAB میان ستون ها، مکان دوم ستون ها به تعداد ارقام اولین ستون ارتباطی ندارد.

جداول لگلریتمی ممکن است استفاده چندانی نداشته باشند ولی برای متخصصین کامپیوتر دانستن توان های ۲ ضروری است.

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *