پایتون از چهار نوع عددی پشتیبانی می کند

پایتون آریا پروژه

پایتون از چهار نوع عددی پشتیبانی می کند

lnt اعداد صحیح علامت دار(: اعداد صحیح منفی یا مثبت که بخش اعشاری، نقطه و ممیز اعشار ندارد.

  1. long (اعداد صحیح بزرگ): اینتیجرهای طولانی که میتوانند به فرمت اکتال یا هگزادسیمال نیز باشند. این اعداد بسیار بزرگ هستند)به عبارتی بی نهایت هستند( که به صورت همان اینتیجر نوشته شده و به دنبال آن یک L بزرگ یا کوچک نمایش داده می شود.
  2. float (اعداد حقیقی ممیز شناور): اعدادی که به صورت اعشاری نمایش داده می شوند که بخش عدد صحیح از بخش اعشاری یا کسر توسط نقطه ی ممیز جدا می شود. اعداد Float با نماد علمی نیز نمایش داده می شوند، برای مثال e یا E که نشانگر توان ۱۰ می باشد

۵٫) complex اعداد مختلط(: هر عدد مختلط از دو بخش تشکیل شده است: بخش Real یا حقیقی و بخش Imaginary یا انتزاعی. برای مثال عبارت a + bj ،دو عدد a و b ممیز شناور می باشند و J بیانگر ریشه ی ۱ – می باشد که یک عدد موهومی یا انتزاعی است. این نوع اعداد در پایتون کاربرد چندانی ندارند.

مثال ها در پایتون

مثالی از اعداد را در جدول زیر مشاهده می کنید:

.۱ پایتون به شما اجازه می دهد برای مشخص کردن نوع عددی Long از l کوچک استفاده کنید، اما برای اینکه آن l با عدد ۱ اشتباه گرفته نشود.

توصیه می کنیم از L بزرگ استفاده کنید. بنابراین پایتون اعداد صحیح بسیار بزرگ را با L بزرگ نمایش می دهد.

.۲یک عدد مختلط متشکل است از دو عدد ممیز شناور حقیقی و یک بخش که یکه ی موهومی نام دارد. برای مثال در yj + x ،x و y اعداد حقیقی هستند .

j نشانگر واحد یا یکه ی موهومی (imaginary )می باشد.

تبدیل نوع های عددی در پایتون

پایتون اعداد موجود در یک عبارت را که متشکل از انواع مختلف است به یک نوع متداول برای ارزیابی تبدیل می کند.

اما گاهی لازم است یک عدد را به صورت صریح به یک نوع دیگر تبدیل کنید تا شرایط مورد نیاز یک پارامتر (parameter function )یا عملگر برآورده شود.

.۱ به منظور تبدیل x به یک عدد صحیح ساده بکار می رود.

  1. long(x) جهت تبدیل x به یک عدد صحیح بسیار بزرگ (integer long )بکار می رود.
  2. float (x) جهت تبدیل x به یک عدد ممیز شناور بکار می رود.
  3. برای تبدیل x به یک عدد مختلط که دارای بخش حقیقی و بخش موهومی ۰ باشد، complex (x)را تایپ کنید.

.۵  complex(x,y)را جهت تبدیل x و y به یک عدد مختلط دارای بخش حقیقی x و بخش موهومی y بکار ببرید. X و y عبارت های عددی هستند.

توابع ریاضی در پایتون

ایتون با استفاده از توابع زیر محاسبات ریاضی انجام می دهد:

توابع تصادفی در پایتون

توابع مثلثاتی

پایتون با استفاده از توابع زیر محاسبات مثلثاتی انجام می دهد:

رشته ها در پایتون (نوع داده ای string)

string از پرکاربرد ترین انواع داده ای در پایتون می باشد. به منظور ایجاد آن، کافی است تعدادی کاراکتر را در علامت نقل و قول محصور کرد.

پایتون تک کوتیشن را با دابل کوتیشن یکسان دانسته و با آن ها به طور مشابه برخورد می کند.

پروسه ی ایجاد رشته به آسانی تخصیص مقدار به یک متغیر می باشد.

مثال:

var1 = ‘Hello World!’

var2 = “Python Programming”

دسترسی به مقادیر در رشته ها در پایتون

در پایتون چیزی به نام نوع داده ای character وجود ندارد.

زبان پایتون با این نوع داده ای به صورت رشته هایی با طول ۱ برخورد می کند )رشته هایی که خاصیت length آن برابر ۱ می باشد.

(. از این رو آن ها را می توان یک substring نیز قلمداد کرد.

جهت استخراج substring ها، بایستی از [] همراه با اندیس شروع و اندیس پایان بهره گرفت.

به عبارتی دیگر برای برش بخشی از یک رشته و و استخراج آن، از [] همراه با دو اندیس شروع و پایان بایستی استفاده کرد. مثال:

#!/usr/bin/python

var1 = ‘Hello World!’

var2 = “Python Programming”

print “var1[0]: “, var1[0]

print “var2[1:5]: “, var2[1:5]

نتیجه:

var1[0]: H

var2[1:5]: ytho

بروز رسانی رشته ها در پایتون

می توان با الحاق (مجدد) یک متغیر به رشته ی دیگر، رشته ی جاری را بروز رسانی کرد. مثال:

#!/usr/bin/python

var1 = ‘Hello World!’

print “Updated String :- “, var1[:6] + ‘Python’

نتیجه:

Updated String :- Hello Python

کاراکترهای Escape در پایتون

جدول زیر فهرستی از کاراکترهای گریز یا چاپ نشدنی را ارائه می دهد که با علامت \ شروع شده و نمایش داده می شوند.

کاراکتر گریز در هر دو نوع رشته ای که داخل تک کوتیشن و دابل کوتیشن محصور هستند قابل تفسیر می باشد.

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *