واژه نامه در برنامه پایتون

واژه نامه در برنامه پایتون

Frutiul function (تابع نتیجه دار) در پایتون

تابعی که مقداری را برمی گرداند.

Return valu (مقدار برگشتی) در پایتون

مقداری که از از حاصل فرراوانی یک تابع تولید شده است.

Dead code (کد مرده) در پایتون

قسمتی از برنامه که هیچ گاه اجرا نمی شود و اغلب به خاطر این است که بعد از دستور return قرار گرفته است.

None در پایتون

در تابعی که دستور return وجود ندارد ویا دستور return موجود دارای آرگومان نیست , پایتون مقدار ویژه ای به نام none را بر می گرداند .

Incremental development (توسعه افزایشی)

یک طرح توسعه برنامه به منظور خود داری از اشکال زدایی, به این صورت که از کد برنامه در هر زمان اضافه و آزمایش شود.

Scaffolding (داربست) در پایتون

کدی که در طول توسعه برنامه استفاده شده , ام جزء نسخه پایانی برنامه نیست.

Composition (ترکیب) در پایتون

فراخوانی یک تابع از درون تابعی دیگر.

Guardian (نگهبان) در پایتون

شرطی که پیش آمد های اشکال آفرین برنامه را برسی می کند و مدیریت می کند.

انتساب چند گانه در پایتون

همان طور که دریافته اید , در پایتون بیش از یک انتساب به یک متغییر , عملی قانونی است.

انتساب جدید, متغیر موجود را به مقدار به مقدار جدید ارجاع می دهد .

پایتون آریاپروژه

خروجی این برنامه ۷  ۵است , زیرا اولین بار که bruce چاپ می شود مقدار ان ۵ است .

دفعه دوم مقدار آن   ۷٫علامت کامایی که در آخر اولین دستور print آمده است.

مانع رفتن به خط جدید پس از خروجی چاپ می شود .

علت اینکه خروجی هی هر دو در یک سطر نمایش داده شده اند نیز همین است.

در اینجا انتساب چند گانه در یک نمودار حالت نشان داده شده است:

پایتون آریاپروژه

در مبحث انتساب چند گانه این مطلب بسیار مهم است که یک عملیات انتساب و یک دستور تساوی را از هم تمیز دهیم.

زیرا پایتون از علامت تساوی (=)برای انتساب استفاده می کند و بسیار فریبنده است که دستوری شبیه به a =b

به عنوان یک دستور تساوی مطرح شود که این طور نیست.

اول اینکه تساوی جابجایی پذیر است ولی انتساب نه.

برای مثال در ریاضیات اگر aa=a7 آنگاه ۷ = a  است , اما در پایتون دستور a = 7 قانونی و ۷ = a غیر مجاز است.

همچنین در ریاضی دستور تساوی همیشه درست است . اگر در حال حاظرaa=ab   باشد  , همیشه a با  b برابر خواهد بود.

در پایتون یک دستور انتساب می تواند دو منغییر را با هم برابر سازد اما آنها مجبور نیستند همیشه به همین حال بمانند:

پایتون آریاپروژه

خط سوم مقدار a را تغییر می دهد اما تغییری در مقدار b به وجود نم آورد , بنابراین آنها دیگر با هم برابر نیستند.

در بعضی از زبان های دیگر برنامه نویسی , برای جلو گیری از اشتباه الگوی متفاوتی جهت انتساب استفاده می شود از قبیل -> یا =:

اگر  چه انتساب چند گانه مفید است , اما باید با احتیاط از آن استفاده کنیم.

اگر مغادیر متغیر ها مکررا تغییر یابند , کد برنامه را از لحاظ خوانایی و رفع اشکال دشوار می سازد.

نویسنده: زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *