نوع داده ای لیست در پایتون (tuple/ lists)

پایتون آریا پروژه

نوع داده ای لیست در پایتون (tuple/ lists)

ساسی ترین ساختار داده ای در پایتون sequence( زنجیره ای از بایت ها) می باشد.

به هر یک از المان های یک sequence یک عدد اختصاص داده می شود که همان شماره ی مکان قرار گیری یا اندیس می باشد.

اندیس در زبان پایتون از صفر آغاز می شود.

پایتون در کل ۶ نوع داده ای که ساختار آن sequence می باشد، ارائه می دهد که پرکاربردترین آن ها عبارتند از list ها و tuple ها.

عملیات خاصی وجود دارد که می توان بر روی انواع داده ای که دارای ساختاری sequence و دنباله دار هستند انجام داد.

این عملیات شامل فهرست کردن با اندیس، برش، اضافه کردن، ضرب و بررسی عضویت می باشد.

بعلاوه، پایتون دارای توابع درون ساخته )توکار( می باشد که طول یک دنباله را بدست آورده و بزرگترین یا کوچکترین المان های آن را پیدا/مشخص می کند.

نوع داده ای list در پایتون

list تطبیق پذیرترین نوع داده ای در پایتون می باشد که به صورت یک لیست نوشته می شود و آیتم های آن توسط ویرگول محصور در [] از یکدیگر جدا می شوند.

مهم ترین نکته ای که بایستی درباره ی نوع داده ای لیست به خاطر داشت،

این است که آیتم های محصور در آن باید از یک نوع باشد.

لیست به مجموعهای داده ای اشاره دارد که به صورت عادی به هم مرتبط اند.

به جای ذخیره این دادهها به عنوان متغیرهای جداگانه ما میتوانیم آنها در یک لیست ذخیره کنیم.

ایجاد و اعلان یک لیست به سادگی قرار دادن مقادیری بین [] و تفکیک آن ها به وسیله ی ویرگول می باشد. مثال:

list1 = [‘physics’, ‘chemistry’, 1997, 2000];

list2 = [1, 2, 3, 4, 5 ];

list3 = [“a”, “b”, “c”, “d”];

درست مشابه اندیس رشته، اندیس لیست ها از صفر آغاز می شود.

بر روی لیست عملیاتی همچون برش (slice )و اتصال (concatenation )را می توان اجرا کرد.

دسترسی به مقادیر یک لیست در پایتون

جهت دسترسی به مقادیر یک لیست، بایستی اندیس شروع و پایان را داخل [] فراهم نمود.

با این کار مقادیری که در آن شماره ی مکان قرارگیری یا اندیس ذخیره شده اند، قابل دسترسی می شوند.

#!/usr/bin/python

list1 = [‘physics’, ‘chemistry’, 1997, 2000];

list2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ];

print “list1[0]: “, list1[0]

print “list2[1:5]: “, list2[1:5]

پس از اجرا کد، نتیجه ی زیر بدست می آید:

list1[0]: physics

list2[1:5]: [2, 3, 4, 5]

بروز رسانی لیست ها در پایتون

می توان مقدار یک لیست را برش داده و آن را با مقدار دیگری جایگزین نمود و از این طریق آن لیست را بروز رسانی کرد.

برای این منظور در سمت راست عملگر تخصیص علامت [] و اندیس مقدار مربوطه را تایپ کنید.

همچنین با استفاده از متد (append) می توان عناصری را به لیست جاری الحاق کرد.

#!/usr/bin/python

list = [‘physics’, ‘chemistry’, 1997, 2000];

print “Value available at index 2 : “

print list[2]

list[2] = 2001;

print “New value available at index 2 : “

print list[2]

پس از اجرای کد، نتیجه ی زیر حاصل می گردد:

Value available at index2 :

۱۹۹۷

New value available at index 2 :

۲۰۰۱

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *