ماتریس در پایتون

پایتون آریا پروژه

ماتریس در پایتون

ماتریس در پایتون

Value available at index 2 :

۱۹۹۷

New value available at index 2 :

۲۰۰۱

حذف المان های لیست در پایتون

برای حذف المان مورد نظر از لیست، اگر المان خاصی مورد نظرتان است دستور del و اگر آیتم مشخصی برای حذف مد نظر ندارید، متد remove() را بکار ببرید.

#!/usr/bin/python

list1 = [‘physics’, ‘chemistry’, 1997, 2000];

print list1

del list1[2];

print “After deleting value at index 2 : “

print list1

نتیجه ی بدست می آید:

physics’, ‘chemistry’, 1997, 2000]

After deleting value at index 2 :

[‘physics’, ‘chemistry’, 2000]

عملیات ابتدایی که روی لیست اجرا می شود

عملگرهای * و + در لیست همان عملیاتی را انجام می دهند که در رشته اجرا می کنند.

همان طور که می دانید هر یک به ترتیب عملیات تکرار و اتصال را صورت می دهند، با این تفاوت که خروجی یک لیست جدید می باشد و نه یک رشته.

بر روی لیست می توان همان عملیات رایجی که بر روی ساختارهای دنباله ای (sequence )همچون رشته قابل اجرا می باشد، انجام داد.

اندیس گذاری، برش و ماتریس در پایتون

از آن جایی که list ها زیرمجموعه ی ساختار داده ای sequence هستند، اندیس گذاری و اتصال در هر دو نوع داده ای لیست و رشته یکسان می باشد.

ورودی زیر را درنظر داشته باشید:

L = [‘spam’, ‘Spam’, ‘SPAM!’]

 

توابع و متدهای توکار لیست در پایتون

 

متدهای مربوط به لیست:

Tuples درست شبیه لیست ها میباشند با این تفاوت که شما نمیتوانید مقادیر آنها را ویرایش کنید. مقادیر اولیه که برای تاپل ها تعیین میکنید ، تا آخر برنامه ثابت باقی میمانند و قابل تغییر نیستند.

tuple ها در پایتون چیزی شبیه به نوع داده ای list می باشند.

تاپل ها تعدادی از مقادیر هستند که با ویرگول از یکدیگر تفکیک می شوند. tuple ها داخل )) تعریف می شوند.

تفاوت بنیادین میان list ها و tuple ها این است که لیست ها داخل آکولاد [] مشخص می شوند و المان ها و نیز اندازه آن ها تغییر پذیر است در حالی که tuple ها درون پرانتز تعریف می شوند و قابلیت بروز رسانی را ندارند.

tuple را می توان لیست های فقط خواندنی نیز نام گذاشت.

فرایند اعلان tuple در ایجاد لیستی از مقادیر تفکیک شده توسط ویرگول خلاصه می شود.

در صورت تمایل می توان این مقادیر را داخل پرانتز محصور کرد. مثال:

tup1 = (‘physics’, ‘chemistry’, 1997, 2000);

tup2 = (1, 2, 3, 4, 5 );

tup3 = “a”, “b”, “c”, “d”;

مثالی از یک tuple تهی را در زیر مشاهده می کنید:

tup1 = ();

در صورت وجود حتی یک مقدار در tuple مورد نظر، بایستی از ویرگول استفاده شود:

tup1 = (50,);

اندیس در نوع داده ای tuple نیز از صفر آغاز می شود. عملیاتی همچون برش و استخراج مقدار، اتصال و غیره … را می توان بر روی tuple اجرا نمود:

دسترسی به مقادیر یک tuple

جهت دسترسی به مقادیر موجود در یک tuple ،می بایست از [] و اندیس مقدار مورد نظر استفاده کرد.

#!/usr/bin/python

tup1 = (‘physics’, ‘chemistry’, 1997, 2000);

tup2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 );

print “tup1[0]: “, tup1[0]

print “tup2[1:5]: “, tup2[1:5]

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *