صفحه کلید در برنامه پایتون

پایتون آریا پروژه

 صفحه کلید در برنامه پایتون

 

صفحه کلید در برنامه پایتون :برنامه هایی که تاکنون نوشته ایم، از این بابت که هیچ ورودی از کاربر دریافت نمی‌کردند کمی خشک و غیر قابل انعطاف هستند.

آنها هر بار یک کار مشابه انجام می دهند‌.

پایتون توابع پیش ساخته برای گرفتن ورودی از صفحه کلید تدارک دیده است.

ساده ترین تابعraw_ input نام دارد.

وقتی این تابع فراخوانده می شود برنامه متوقف می شود و منتظر می ماند تا کاربر چیزی را وارد کند.

وقتی که کاربر کلیدenter را فشار داد, اجرای برنامه ادامه می یابدوraw_input کاراکترهای وارد شده توسط کاربر را به عنوان یک رشته برمی گرداند:

قبل از فراهانیraw_input بد نیست با چاپ پیغامی به کاربر گزارش دهیم که چه چیزی را وارد کند.

این پیغام اعلان نام دارد.

ما می‌توانیم اعلانی را به عنوان یک آرگومان بهraw_input بدهیم:

اگر بخواهیم جواب، یک عدد صحیح باشد، می‌توانیم از تابعinput استفاده کنیم:

علامت”/” که در پایان خط اول به کار رفته به ما اجازه می دهد ادامه این رشته را در خط بعد بیاوریم.

بنابراین دو خط اول این کد یک دستور به شمار می رود.

اگر کاربر دنباله‌ای از ارقام را تایپ کند, آنها به یک عدد صحیح تبدیل می‌شوند و متغیرspeed اختصاص می یابد.

متاسفانه اگر کاربر کاراکتری را  تایپ کند که لدم نباشد برنامه یک پیغام خطا نمایش می دهد:

برای جلوگیری از این گونه خطاها بهتر است از تابعraw_input استفاده کنیم و مقداری به عنوان یک رشته بگیریم و سپس توسط توابع مبدل آن را به انواع دیگر داده تبدیل کنیم.

 واژه نامه در پایتون

Modulus operator (  عملگر باقیمانده پایتون)

عملگری که با علامت درصد(…) نشان داده می شود و بر روی اعداد صحیح کار می کند.

این عملگر، باقیمانده تقسیم یک عدد صحیح بر یک عدد صحیح دیگر را نتیجه می دهد‌‌.

Boolean experator( عبارت بولی پایتون)

عبارتی که یا درست(true ) یا نادرست(false ) است.

Comparison operator( عملگر مقایسه ای پایتون)

یکی از دو عملگر هایی که دو مقدار را با هم مقایسه می کند> , < , =  ,

Logical operator( عملگر  منطقی پایتون )

دستور ای مرکب از عنوان و بدنه.

عنوان با یک کولن(:) پایان می یابد.

بدنه نسبت به عنوان تورفتگی دارد.

Conditional statement( گزاره شرطی پایتون)

دستوری که روند اجرا را بر اساس برخی شروط کنترل می‌کند.

conditiom( شرط)

عبارت بولی که در یک گزارش شرطی مشخص می‌کند کدام شاخه اجرا شود.

Compound statement( دستور مرکب)

گزاره شرطی که شامل عنوان و بدنه است.

عنوان با یک علامت(:) خاتمه می‌یابد و بدنه نسبت به عنوان دارای تورفتگی است.

block(بلوک)

مجموعه ای از دستورات پیاپی با تورفتگی مشابه.

body( بدنه)

بلوکی در یک دستور مرکب که به دنبال عنوان می‌آید.

branckes‌(شاخه)

انتخاب هایی که در روند اجرای یک دستور شرطی به طور مستقل اجرا می شوند.

nested‌‌‌‌( تو در تو)

یک ساختار برنامه در ساختار دیگر، مانند یک دستور شرطی درون شاخه‌ای از یک دستور شرطی دیگر.

recursion( بازگشت)

فراخوانی تابعی که در حال اجرا است( معمولاً توسط خودش)

Base case( حالت مبنا)

شاخه ای از دستورات شرطی در یک تابع بازگشتی که منجر به یک فراخوانی بازگشتی نمی‌شود.

Infinite recursing( بازگشت بی انتهای)

تابعی که به صورت بازگشتی خود را فراخوانی می کند اما هیچ گاه به حالت مبنا نمی رسد. بازگشت بی انتها سرانجام منجر به یک خطای زمان اجرا می شود.

prompt( اعلان)

یک اشاره بصری که به کاربر می‌گوید چه داده را وارد کند.

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *