شناسه‌ها در پایتون

پایتون آریا پروژه

شناسه‌ها در پایتون

شناسه یا identifier یک اسم است که به منظور شناسایی متغیر، تابع، کلاس، ماژول یا دیگر اشیا به آنها تخصیص داده می‌شود.

شناسه با یک حرف از a تا z (یاa تاz ) یا زیر خط(_)  آغاز شده و به دنبال آن یک یا چند صفر، حرف؛ زیر خط و عدد قرار می‌گیرد.

استفاده از علائم نگارشی همچون @، $،% در شناسه مجاز نم‌باشد.پایتون یک زبان حساس به کوچک و بزرگی حروف است.

از این رو، دو واژه‌ی manpower و Manppower دئ شناسه کاملا متفاوت از یکدیگر هستند.

قوانین نام گذاری توابع، متغیرها و اشیا پایتون  در زیر فهرست شده:

۱_اسم کلاس‌ها با حرف بزرگ آغاز می‌شود. دیگر شناسه‌ها باحرف کوچک شروع می‌شود.

۲_آغاز کردن یک شناسه با زیر خط (_)، بیانگر این است که آن شناسه private می‌باشد.

۳_آغاز کردن یک شناسه با دو زیر خط نشانگر strongly private  بودن آن شناسه است.

۴_اگر شناسه‌ای با دو زیر خط پشت سرهم پایان یابد، در آن صورت شناسه مورد نظر اسم خاص language defined می باشد.

کلمات رزو شده در پایتون

لیست زیر کلمات رزرو شده زبان پایتون را نشان می‌دهد.

این کلمات را نمی‌توان به عنوان اسم متغیر، ثابت (constant) یه هر چیز دیگر استفاده کرد.

لازم به ذکر است که تمامی کلید واژه های پایتون تمامی که تمامی کلید واژه های پایتون تماما با حرف کوچک نوشته می‌شوند.

not exec and
or finally assert
pass for break
print from class
raise global continue
return if def
try import del
while in elif
with is else
yield lambad except

 

خطوط فاصله و تورفتگی در پایتون

پایتون از {} برای مشخص کردن قطعه کدهای تعریف کلاس، تابع یا جریان کنترل داده (control flow در ارتباطات داده‌ای، کنترل جریان یک فرایند مدیریت نرخ انتقال بین دو گروه برای برای جلوگیری از ارسال از طرف فرستنده سریع به دریافت کننده کند است.

کنترل جریان مکانیزمی را برای دریافت کننده جهت کنترل سرعت انتقال فراهم می‌کند.) استفاده نمی کند.

قطعه کدها با استفاده از تو رفتگی مشخص می شوند.

از این رو در استفاده از آن بایستی بسیار دقیق بود.

مقدار فضای خالی در تورفتگیها متغیر است، اما تمامی دستورات درون قطعه کد بایستی به یک اندازه تو گذاشته شوند.مثال:

If true:

Print ”true”

اما قطعه کد زیر خطا می‌دهد:

If true:

Print “answer”

Else:

Print “answer”

Print “ answer”

بنابراین در زبان پایتون تمامی خطاهای متوالی که به یک اندازه توگذشته شده‌اند، در کل یک قطعه کد را تشکیل می‌دهند.

اگر با دقت به مثال زیر دقت کنید، میبینید چندین قطعه کد در آن وجود دارد:

#!/usr/bin/python

Import sys

Try:

#open file stream

File = open(file_name, “w”)

Except Ioerror:

Print “thewe was an error writing to “,file_name

Sys.exit()

Print”enter”,file finish

دستورهای چند خطی در پایتون

دستورات پایتون معمولان به خط جدید ختم می‌شوند ( یک خط تمام شده و خط دیگری شروع می‌شود).

کاراکتر در انتهای خط نشانگر ادامه دستور مورد نظر در خط دیگری است.

مثال:

Total+item_one+\

Item_two+\

Item_three

دستوراتی که داخل {}، [] یا() قرار می‌گیرند نیازی به کاراکتر (\) برای نشان دادن اینکه ادامه دستور در خط بعدی قرار گرفته، ندارند.

Days=[“Monday”,Tuesday,”Wednesday”Thursday”Friday

نویسنده: زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *