خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون

پایتون آریا پروژه

خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون

در نوع داده ای dictionary ،کلید ها اسم های منحصر بفرد هستند (در حالی که مقادیر منحصر بفرد نیستند).

مقادیر dictionary می تواند از هر نوعی باشد، اما کلیدها بایستی از نوع داده های غیرقابل تغییر مانند tuple ،list و عدد باشد.

دسترسی به مقادیر در dictionary در پایتون

به منظور دسترسی به المان های یک dictionary ،لازم است از عملگر [] و اسم (کلید) المان مورد نظر استفاده کرد:

#!/usr/bin/python

dict = {‘Name’: ‘Zara’, ‘Age’: 7, ‘Class’: ‘First’};

print “dict[‘Name’]: “, dict[‘Name’]

print “dict[‘Age’]: “, dict[‘Age’]

خروجی:

dict[‘Name’]: Zara

dict[‘Age’]: 7

اگر سعی کنید به یک آیتم داده ای دیکشنری با کلیدی که عضو dictionary نیست دسترسی پیدا کنید، با خطا مواجه خواهید شد:

#!/usr/bin/python

dict = {‘Name’: ‘Zara’, ‘Age’: 7, ‘Class’: ‘First’};

print “dict[‘Alice’]: “, dict[‘Alice’]

نتیجه ی زیر را بدست می دهد:

dict[‘Zara’]:

Traceback (most recent call last):

 File “test.py”, line 4, in <module>

 print “dict[‘Alice’]: “, dict[‘Alice’];

KeyError: ‘Alice’

بروز رسانی dictionary در پایتون

برای بروز رسانی دیکشنری بایستی اسم المان را داخل آکولاد، در سمت چپ عملگر تخصیص تایپ کنید.

سپس مقدار جدید را در سمت راست عملگر مزبور درج نمایید و یا جهت افزودن المان جدید کلید المان را در سمت چپ عملگر و مقدار را در سمت راست تایپ کنید:

#!/usr/bin/python

dict = {‘Name’: ‘Zara’, ‘Age’: 7, ‘Class’: ‘First’};

dict[‘Age’] = 8; # update existing entry

dict[‘School’] = “DPS School”; # Add new entry

print “dict[‘Age’]: “, dict[‘Age’]

print “dict[‘School’]: “, dict[‘School’]

خروجی:

dict[‘Age’]: 8

dict[‘School’]: DPS School

حذف المان های dictionary

می توانید المان های یک dictionary را به صورت تکی پاک کنید یا تمامی محتویات آن را به صورت یکجا حذف نمایید.

همچنین می توانید خود متغیر dictionary را به طور کلی و صریح حذف نمایید.

جهت حذف یک متغیر dictionary به صورت صریح، از دستور del استفاده می کنیم.

#!/usr/bin/python

dict = {‘Name’: ‘Zara’, ‘Age’: 7, ‘Class’: ‘First’};

del dict[‘Name’]; # remove entry with key ‘Name’

dict.clear(); # remove all entries in dict

del dict ; # delete entire dictionary

print “dict[‘Age’]: “, dict[‘Age’]

print “dict[‘School’]: “, dict[‘School’]

خصیصه ی کلیدهای  dictionary در پایتون

در خصوص مقادیر، در زبان پایتون هیچ محدودیتی وجود ندارد.

این مقادیر می توانند هر نوع شی باشند، توسط کاربر تعریف شده یا هر شی معمولی دیگری که به طور متداول در پایتون مورد استفاده قرار می گیرد، باشند.

دو نکته ی بسیار مهم در رابطه با کلیدهای dictionary وجود دارد، که در زیر شرح داده شده:

  1. به ازای هر کلید نمی توان بیش از یک entry یا مقدار داشت، بدین معنی که یک کلید نمی تواند به هیچ وجه تکراری باشد.در صورت تخصیص دو کلید به یک مقدار، معمولا دومی به عنوان کلید انتخاب می شود. مثال:

#!/usr/bin/python

dict = {‘Name’: ‘Zara’, ‘Age’: 7, ‘Name’: ‘Manni’};

print “dict[‘Name’]: “, dict[‘Name’]

نتیجه:

dict[‘Name’]: Manni

  1. کلیدها بایستی تغییر ناپدیر باشند (پس از ایجاد تغییر نکنند) ، بدین معنا که می توانید از رشته ها، اعداد یا tuple به عنوان کلید استفاده کنید، اما چیزی مانند[ [‘ key’مجاز نیست. مثال:

#!/usr/bin/python

dict = {[‘Name’]: ‘Zara’, ‘Age’: 7};

print “dict[‘Name’]: “, dict[‘Name’]

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *