جداول دوبعدی در پایتون

پایتون آریاپروژه

جداول دوبعدی در پایتون

یک جدول دوبعدی، جدولی است که شما مقادیر را از تقاطع سطر و ستون های آن می خوانید.

را یک جدول ضرب مثال خوبی است.فرض کنید می خواهید جدول ضربی برای مقادیر ۱ تا ۶ چاپ کنید.

راه خوبی برای شروع، نوشان حلقه ای است که مضرب ۲ را برای این اعداد، در یک خط چاپ کند:

پایتون آریاپروژه

اولین خط با متغیری به نام i آغاز می شود که به عنوان شمارنده و یا متغیر حلقه عمل می کند.

همچنان که حلقه اجرا می شود، PRINT میان حلقه مقدار i *2  را نمایش می دهد و سه فضای خالی پس از آن قرار می ددهد.

باز هم کامای دستور PRINT از رفتن مکان نما به رفتن خط جدیدی جلوگیری می کند.

بعد از اینکه حلقه کامل شد، دومین دستور PRINT یک خط جدید را آغاز می کند.

خروجی برنامه در جداول دو بعدی پایتون

پایتون آریاپروژه

تا اینجا کار خوبی صورت گرفته است.گام بعدی بسته بندی و تعمیم است.

بسته بندی و تعمیم در پایتون

بسته بندی، فرایند پنهان سازی قطعه ای از کد برنامه درون یک تابع است که به شما اجازه می دهد از تمام مزایای توابع بهره بگیرید. شما تا به حال دو مثال برای بسته بندی دیده اید:

PRINTPARITY، ISDIVISIBLE

تعمیم یعنی مشخص کردن یک ویژگی مانند چاپ مضرب های ۲ و کلی ساختن آن مانند چاپ مضرب هر عدد صحیح.این تابع قبل را بسته بندی می کند و برای چاپ مضر N تعمیم می دهد:

پایتون آریاپروژه

برای بسته بندی، تمام کاری که باید انجام می دادیم اضافه کردن خط اول بود که نامی را برای تابع و لیست پارامترها اعلان می کرد.

برای تعمیم، همه کاری که مجبور بودیم انجام دهیم، جایگزین کردن مقدار ۲ با پارامتر N بود.

اگر ما این تابع را با آرگومان ۲ صدا بزنیم، همان خروجی قبل را نتیجه می گیریم و اگر آن را با آرگومان ۳ صدا بزنیم خروجی به صورت زیر خواهد بود:

پایتون آریاپروژه

با آرگومان ۴ خروجی به صورت زیر است:

پایتون آریاپروژه

در این زمان می توانید حدس بزنید که چگونه یک جدول را چاپ کنید.

به وسیله فراخوانی مکرر تابع PRINTMULTIPLES با آرگومان های متفاوت- در حقیقت می توانیم از حلقه دیگری استفاده کنیم:

به شباهت این حلقه با حلقه داخلی تابع PRIMTMULTIPLES دقت کنید.

تمام کاری را که انجام دادیم جایگزین کردن دستور PRINT با یک فراخوانی تابع بود.

خروجی این برنامه در پایتون یک جدول ضرب است

پایتون آریاپروژه

یک بسته بندی دیگر در پایتون

برای این که بسته بندی را دوباره نشان دهیم بیایید که این کد آخر را در یک تایع بپوشانیم:

پایتون آریاپروژه

این فرایند، یک طرح توسعه رایج است. ما کدی را به وسیله نوشتن خطوط کوتاه کد بیرون تابع یا تایپ کردن آنها در مفسر ایجاد می کنیم.

وقتی دیدیم برنامه کار می کند، آن را خارج می کنیم و در یک تابع بسته بندی می نماییم.

وقتی شروع به برنامه نویسی می کنید، اگر نمی دانید چگونه برنامه را در تابع تقسیم کنید.

این طرح توسعه به طور ویژه ای مفید است. این خط مشی به شما احازه می دهد همان طور که پیش می روید، این عمل را طراحی کنید.

نویسنده : زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *