انواع داده های پایتون

پایتون آریا پروژه

انواع داده های پایتون

با برخی از انواع داده های پایتون از جمله رشته ها , اعداد صحیح و اعداد اعشاری آشنا گشته اید و احتملا در هنگام کار با آنها با محدودیت هایی مواجه شده اید.ضمن آشنایی با روش های تبدیل انواع داده ای به یکدیگر,نحوه تعریف و کار با توابع را فرا می گیرید.توابع به عنوان یکی از مفاهیم اساسی زبان های برنامه نویسی دارای مزایای بسیاری هستند.با استفاده از توابع, برنامه نویسان می توانند مجموعه دستوراتی که مکررا اجرا می شوند را بسته بندی کرده و در مکانهای مختلف استفاده کنند.همچنین تقسیم برنامه های بزرگ به توابع کوتاه تر, برنامه نویسان را قادر می سازد که در طراحی برنامه ها همکاری داشته باشند.

توانایی طراحی, فراخوانی واجرای توابع از مهم ترین مسائل برنامه نویسی است که بیشتر با آنها آشنا می شویم.

فراخوانی تابع پایتون

شما قبلا مثالی از یک فراخوانی تابع دیده اید

پروژه آماده تمرین پایتون

در این مثال, نام تابع type  است ونوع یک مقدار یا متغیر را نمایش می دهد.مقدار یا متغیری که آرگومان تابع نامیده می شودباید بین دو پرانتز قرار گرفته باشد.معمول است که گفته شود تابع آرگومان را “می گیرد”و نتیجه ای را “برمی گرداند”.نتیجه مقدار برگشتی نامیده می شود.

می توانیم به جای چاپ کردن مقدار برگشتی, آن را یک متغیر نسبت دهیم:

پروژه آماده تمرین پایتون

به عنوان یک مثال دیگر, تابعid مقدار یا متغیری را می گیرد و عدد صحیحی را بر می گرداند.این عدد صحیح

به عنوان شناسه منحصر به فرد مقدار عمل می کند:

پروژه آماده تمرین پایتون

 

هر مقدار یک id  رادارد.این id عدد منحصر به فرذی است که محل ذخیره شدن مقدار در حافظهکامپیوتر بستگی دارد.id یک متغیر, id مقداری است که به آن اشاره می کند.

 تبدیل نوع داده

پایتون مجموعه ای از توابع پیش ساخته را فراهم می کند که می توانند مقادیر را از یک نوع به نوع دیگر تبدیل کنند.تابع int هر مقداری را می گیرد و در ضورت امکان به یک عدد صحیح تبدیل می کند و در غیر این صورت

پروژه آماده تمرین پایتون

تابع int همچنین می تواند مقادیر اعشاری را به صحیح تبدیل کند, اما به خاطر داشته باشید این تابع قسمت اعشاری را دور می ریزد:

پروژه آماده تمرین پایتون

تابع floatرشته ها و اعداد صحیح را به اعداد اعشاری تبدیل می کند:

پروژه آماده تمرین پایتون

سرانجام اینکه تابع str مقادیر را به نوع رشته تبدیل می کند:

پروژه آماده تمرین پایتون

ممکن است عجیب به نظر برسد که پایتون میان مقدار صحیح ۱ ومقدار اعشاری ۱٫۰ تمایز قائل شود.

آنها ممکن است هردو یک عدد را نمایش دهند اما به عنواع داده ای متفاوتی تعلق دارند.علت این است که این دو عدد درون کامپیوتر به دو شکل متفاوت نشان داده می شوند.

تبدبل موقت نوع

اکنون که ما میتوانیمانواع داده ها را به هم تبدیل کنیم, یک بار دیگر به تقسیم صحیح بازمی گردیم.

حالا می خواهیم کسری از زمان سپری شده را محاسبه کنیم.عبارت minute/60 یک تقسیم صحیح انجام  می دهد, بنابراین نتیجه همیشه صفر است:حتی زمانی که ۵۹دقیقه از ساعت گذشته باشد!

یک راه حل این است که متغیر minute را به نوع اعشاری تبدیل کنیم ویک تقسیم اعشاری انجام دهیم:

پروژه آماده تمرین پایتون

راه حل دیگر این است که از قواعد تبدیل خودکار نوع داده سود ببریم.قواعدی که از آن به عنوان تبدبل موقت نام برده می شود.برای عملگرهای حسابی, اگر یکی از عملوندها اعشاری باشد, عملوند دیگر خودبه خود به نوع اعشاری تبدیل می شود:

پروژه آماده تمرین پایتون

 

نویسنده: زهرا رستمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *