اجرای انتخاب های دوگانه در پایتون

پایتون آریا پروژه

اجرای انتخاب های دوگانه در پایتون

دومین فرم دستورif  اجرای انتخاب های دوگانه در پایتون است که در آن دو احتمال وجود دارد و شرط معین می کند کدام یک اجرا شود. الگوی این حالت به صورت زیر است:

پایتون همیار پروژه

می دانیم که وقتی باقیمانده تقسیمxبر ۲, صفر است,x زوج می باشد و برنامه پیغامی را مبنی بر این نتیجه نمایش می دهد.

اگر شرط غلط باشد، دومین دسته از دستورات اجرا می شوند.

از آنجایی که شرکت بایدtrue یاfalse باشد، دقیقه یکی از انتخاب ها اجرا خواهد شد.

انتخاب شاخه ها هم نامیده می شود، زیرا آنها همچون شاخه‌هایی در روند اجرا هستند.

به علاوه اگر شما به بررسی زوج یا فرد بودن یک عدد نیاز دارید، می توانید آن را در یک بسته بندی قرار دهید،این بسته بندی یک تابع است.

پایتون همیار پروژه

برای هر مقدارprintparity,x  یک پیغام مناسب نمایش می دهد. وقتی که شما آن را فراخوانی میکنید، می توانید هر عبارت صحیحی را به عنوان آرگومان به آن بدهید:

پایتون همیار پروژه

دستورات شرطی زنجیره در پایتون

در بعضی مواقع بیش از دو احتمال وجود دارد و ما به بیش از دو شاخه نیاز داریم.

یکی از راه‌های بیان چنین محاسباتی دستورات شرطی زنجیره است:

پایتون همیار پروژه

Elif  مخفف دو کلمهelse وif است. باز هم تنها یکی از شاخه ها اجرا می شود.

محدودیتی در تعداد  دستوراتelif  وجود ندارد اماelif( در صورت وجود) باید آخرین شاخه باشد.

پایتون همیار پروژه

همه شرطها به ترتیب بررسی می شود. اگر اولین شرطfalse باشد, شرط بعدی بررسی می شود و به همین ترتیب.

اگر یکی از شرط ها درست باشد، متناظر با آن  اجرا می شود و دستور پایان می یابد.

حتی اگر بیش از یک شرط درست داشته باشیم تنها اولین شاخه درست اجرا می شود.

 دستورات شرطی تو در تو در پایتون

یک گزاره شرطی می تواند به صورت تودرتو خود در گزاره شرطی دیگری قرار گیرد.

ما توانستیم یک مثال سه قسمتی بنویسیم که اعمال زیر را انجام دهد:

پایتون همیار پروژه

گزاره شرطی بیرونی شامل دو شاخه است . اولین شاخه یک دستور خروجی ساده دارد،  اما شاخه دوم شامل یک دستورif است که خود دارای دو شاخه است.

آن دو شاخه هر کدام یک دستور خروج هستند, اگرچه می توانند باز هم یک گزاره شرطی باشند.

با اینکه کنگره گذاری دستورات ساختار برنامه را آشکار می سازد،تودرتو کردن دستورات شرطی خواندن برنامه را دشوار می‌کند. در مجموع بهتر است تا آنجا که می توانید،از دستورات شرطی تودرتو پرهیز نمایید.

عملگرهای منطقی اغلب راهی را برای ساده کردن دستورات شرطی تو در تو فراهم می کنند.

برای نمونه ما می توانیم کد زیر را در یک دستور شرطی واحد بنویسیم:

پایتون همیار پروژه

دستورprint تنها زمان اجرا می شود که ما هر دو شرط را پشت سر گذاشته باشیم. لذا می‌توانیم از عملگرand استفاده کنیم:

پایتون همیار پروژه

این نوع دستورات شرطی بسیار رایج هستند. بنابراین پایتون نحوه نگارش ای شبیه به نماد گذاری ریاضی فراهم می کند:

پایتون همیار پروژه

این شرط در نظر معنایی با عبارت بولی مرکب و شرط هادی تودرتو شباهت دارد.

 دستورreturne در پایتون

به شما این امکان را می دهدکه قیل از رسیدن به آخر تابع اجرای آن را متوقف کنید.

یک دلیل استفاده از این امکان آن است که شما یک وضعیت خطا را نمایش دهید

پایتون همیار پروژه

تابع printlogaritthm پارامتری به نامx می‌گیرد. اولین چیزی که بررسی می شود این است که آیاx  کوچکتر یامساوی۰ است یا نه: اگر چنین بود یک پیغام خطا نمایش داده می شود و سپس دستورreturne برای خروج از تابع اجرا میشود.

روند اجرا فوراً به فراخوان تابع برمیگردد و خطوط باقیمانده تابع اجرا نمی شود. به خاطر داشته باشید که برای استفاده از تابع ماژولmath باید این ماژولimport کنید.

 

نوسنده : زهرا رستمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *