آموزش دستور import در آریاپروژه

پایتون آریا پروژه

آموزش دستور import در آریاپروژه

می توان با استفاده از دستور import ،یک file source پایتون را در source file دیگری مورد استفاده قرار داد.

نحوه ی استفاده از دستور import به ترتیب زیر می باشد:

import module1[, module2[,… moduleN]

هنگامی که مفسر با دستور import مواجه می شود.

اگر آن ماژول در (search path  مسیر جستجو)موجود باشد، ماژول مربوطه را وارد برنامه ی جاری می کند search. path ،لیستی از پوشه ها (directory )است که مفسر در آن ها جستجو کرده و در صورت یافتن ماژول مورد نظر آن را وارد می کند.

برای مثال، به منظور وارد کردن ماژول hello .py ،می بایست دستور زیر را بالای اسکریپت درج نمایید:

#!/usr/bin/python

# Import module support

import support

# Now you can call defined function that module as follows

support.print_func(“Zara”)

خروجی:

Hello : Zara

یک ماژول، صرف نظر اینکه چندبار وارد (import )می شود، فقط یکبار بارگذاری می گردد.

در صورت وجود چندین نمونه از دستور import ،این امر مانع از این می شود که ماژول بارها و بارها اجرا شود.

The from…import Statement

دستور from ،به شما اجازه می دهد متغیرهای عضو (attribute )را از یک ماژول وارد فضای نامی جاری کنید.

طریقه ی بکار بردن دستور from …import در زیر نمایش داده شده است:

from modname import name1[, name2[, … nameN]]

برای مثال، جهت وارد کردن تابع fibonacci از ماژول fib ،دستور زیر را استفاده نمایید:

from fib import Fibonacci

ین دستور کل ماژول fib را در فضای نام جاری وارد نمی کند.

بلکه صرفا آیتم fibonacci را از ماژول fib داخل جدول سراسری symbol ماژول import شده وارد می نمایند.

دستور * from…import

همچنین می توان تمامی اسم ها را از یک ماژول، وارد فضای نامی جاری کرد. این کار با استفاده از دستور زیر امکان پذیر می باشد:

from modname import *

دستور یاد شده، روشی آسان برای وارد کردن تمامی آیتم های مورد نظر از یک ماژول در فضای نام جاری می باشد.

با این حال توصیه می شود از این دستور فقط مواقع ضروری استفاده کنید.

مکان یابی ماژول پایتون

به هنگام وارد کردن یک ماژول، مفسر زبان پایتون به ترتیب شرح داده شده در زیر به دنبال ماژول مورد نظر می گردد.

.۱پوشه ی جاری.

در صورت نیافتن ماژول، پایتون هر پوشه (directory )را در shell variable که PYTHONPATH نام دارد جستجو می کند.

در صورت موفق نبودن دو روش ذکر شده، پایتون مسیر پیش فرض را سرچ می کند. در محیط UNIX .

این مسیر پیش فرض / usr / local / lib / python /می باشد.

مسیری که ماژول در آن جستجو می شود ( module search path) )داخل ماژول system module در قالب متغیر sys .path ذخیره می شود.

متغیر sys .path حاوی پوشه ی جاری، متغیر PYTHONPATH  است و مقدار پیش فرض آن به مسیر نصب بستگی دارد.

متغیر PYTHONPATH در پایتون

Pythonpath همان طور که پیش تر در این سری آمورشی تشریح شد.

یک variable environment )متغیرهای محیطی مجموعهای از مقادیر نامگذاریشده هستند که قادراند چگونگی رفتار کردن پروسه های در حال اجرا را تغییر داده و بر روی آنها تاثیر بگذارند.

متغیرهای محیطی، از فرایند parent به فرایندهای child به ارث میرسند.

این متغیرها بخشی از محیط عملیاتی هستند که فرایند در آن اجرا میشود(.می باشد که از لیستی از پوشه ها (directory )تشکیل شده است.

سینتکس متغیر نام برده مشابه shell variable ،PATH می باشد.

نویسنده:زهرا رستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *